Gebruiken van nootmuskaat

39853

Vraag:

Wat is het oordeel over het bereiden van voedsel met nootmuskaat? En is het toegestaan om nootmuskaat te verkopen?

Antwoord:

Allel lof zij Allah.

De nootmuskaatboom wordt gebruikt als een soort specerij die voedsel een heerlijke geur en lekkere smaak geeft. De oude Egyptenaren gebruikten het als medicijn tegen maagziekte en het tegengaan van winderigheid.

De effecten van nootmuskaat zijn te vergelijken met die van hasjiesj. Als het in grote hoeveelheden wordt geconsumeerd, dan kan dat bij een persoon leiden tot suizende oren, ernstige obstipatie, moeite met urineren, angst, stress, onderdrukking van het centrale zenuwstelsel en zelfs mogelijke dood.

Wat betreft het oordeel over nootmuskaat, daarover verschilden de geleerden en er zijn twee meningen: De meerderheid van de geleerden is van mening dat het Haraam is om het te gebruiken, zowel in kleine als in grote hoeveelheden. Anderen zijn van mening dat het toegestaan is om er een kleine hoeveelheid van te gebruiken als het gemengd wordt met andere substanties.

Ibn Hadjar al-Haytamie zei het volgende over nootmuskaat: “Toen er een geschil was over nootmuskaat tussen de geleerden van al-Haramayn (de twee Heilige Moskeeën in Mekka en Medina) en Egypte, en er meningsverschillen waren over de vraag of het Halaal of Haraam is, rees de volgende vraag: “Heeft één van de imams of hun volgelingen verklaard dat het Haraam is om nootmuskaat te eten?”

Samengevat luidt het antwoord – zoals duidelijk vermeld werd door Sheikh ul-Islaam ibn ud-Daqieq al-cIed – dat het een bedwelmend middel is.

Ibn ul-cImaad ging verder en vergeleek het met hasjiesj. De Maalikies, Shaaficies en Hanbalies zijn het erover eens dat het een bedwelmend middel is en dat het valt onder de algemene tekst: “Alles wat bedwelmt is al-Khamr en ieder bedwelmend middel is Haraam.”

(Moeslim)

De Hanafies zijn van mening dat het ofwel een bedwelmend middel is of een drug die beiden invloed hebben op de geest. Dus in beide gevallen is het Haraam.”

(az-Zawaadjir can Iqtiraab il-Kabaa’ir, boekdeel 1, blz. 212 en
al-Moekhaddiraat door Mohammad cAbdoel-Maqsoed, blz. 90)

Tijdens het achtste congres van de medische Fiqh “De islamitische kijk op een aantal gezondheidsproblemen – Haraam en onzuivere stoffen in voedsel en medicijnen”, dat gehouden werd van 22 t/m 24 mei 1995, zeiden ze: “Verdovende middelen zijn Haraam en het is niet toegestaan om ze te consumeren, tenzij het voor een specifiek medisch doel is. En de hoeveelheid dient gespecificeerd te zijn door artsen. Wel dienen ze van zichzelf puur (zuiver) te zijn.

Er is niets mis met het gebruiken van nootmuskaat om het voedsel op smaak te brengen. Gebruik dan wel kleine hoeveelheden, zodat het geen lusteloosheid of vergiftiging zal veroorzaken.”

Sheikh Dr. Wahbat az-Zoehayli zei: “Er is geen reden waarom een kleine hoeveelheid nootmuskaat niet gebruikt mag worden om de smaak van voedsel, cakes en dergelijke te versterken. Maar een grote hoeveelheid is Haraam, omdat het een verdovend middel is.”

Maar voor de zekerheid moeten wij zeggen dat het niet toegestaan is, zelfs niet als het vermengd wordt met andere zaken en er slechts een kleine hoeveelheid van is. Want de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wat in grote hoeveelheden bedwelmt; een kleine hoeveelheid daarvan is Haraam.”

(Moesnad Imam Ahmad)

Het dient opgemerkt te worden dat het verboden is om nootmuskaat te importeren – zowel zaden als poeder – in het land van de twee Heilige Moskeeën (d.w.z. Saoedi-Arabië). En het is enkel toegestaan om het te importeren wanneer het wordt gemengd met andere specerijen in toegestane hoeveelheden, en zelf niet meer bedraagt dan twintig procent.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com