Handel in pluimvee en azijn

11013

Vraag:

Wat is het oordeel over het verkopen van levende kippen per gewicht? En hoe zit het met het verkopen van azijn waar 6% alcohol in zit?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste: het is toegestaan om kippen per gewicht te kopen. Dit is het basisprincipe en wij kennen geen ander bewijs dat op het tegendeel duidt.

Ten tweede: het is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wat in grote hoeveelheden bedwelmt, een kleine hoeveelheid daarvan is haraam.”

(Moesnad Imam Ahmad)

Als azijn in grote hoeveelheden bedwelming veroorzaakt, dan is een kleine hoeveelheid daarvan verboden en valt het onder dezelfde regelgeving als (bijv.) wijn. Als een grote hoeveelheid ervan geen bedwelming veroorzaakt dan is er geen reden om dit niet te kopen, te verkopen of te drinken.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 13, blz. 47)