Het drinken van bier

18682

Vraag:

Wat is de regelgeving over het drinken van bier en soortgelijke dranken?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als het bier vrij is van wat bedwelming veroorzaakt, dan is er niet mis mee. Als het echter wel bedwelmende stoffen bevat, dan is het niet toegestaan om het te drinken. Hetzelfde geldt voor alle andere bedwelmende middelen, ongeacht of het drank of voedsel betreft. Dergelijke middelen moet men vermijden en het is niet toegestaan om ze te drinken of te eten, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven. Waarlijk, de bedwelmende middelen (alle alcoholische dranken), het gokken, de afgodsbeelden en de pijlen zijn onreinheden behorende tot het werk van de Shaytaan. Dus vermijd deze, opdat jullie succesvol zullen zijn. Voorwaar, de satan wil alleen maar vijandschap en haat onder jullie creëren met behulp van wijn en gokken en door jullie af te houden van het gedenken van Allah en het gebed: houd ermee op!”

(Soerat al-Maa’idah: 90-91)

En de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Alles wat bedwelmt is al-Khamr en ieder bedwelmend middel is Haraam.”

(Moeslim)

En het is bewezen van de Profeet (vrede zij met hem) dat hij alcohol vervloekte. En ook vervloekte hij (vrede zij met hem) degene die het drinkt, degene die het schenkt, degene die (de druiven) voor een ander perst en degene die deze voor zichzelf perst, degene die het draagt en degene voor wie het wordt gedragen, degene die het verkoopt en degene die het koopt, en degene die van de verdiensten van alcohol eet.

In een authentieke overlevering is verhaald dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Iedere drank die bedwelmt is Haraam.” En ook werd er authentiek overgeleverd dat hij (vrede zij met hem) alle bedwelmende en kalmerende middelen verbood.

Een moslim dient daarom alle bedwelmende middelen te vermijden en daarvoor op te passen. Degenen die dit wel nuttigen moeten ermee stoppen en zich haasten om berouw te tonen aan Allah. Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En keer jullie allen berouwvol tot Allah, o gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen.”

(Soerat an-Noer: 31)

En ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, toon Allah oprecht berouw…”

(Soerat at-Tahriem: 8)

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz (Madjmoe cul-Fataawa Ibn Baaz)