Het drinken van Kefir

19155

Vraag:

Onder de mensen is er een populair drankje dat Kefir heet. Kefir is een substantie dat bestaat uit bacteriën en gist. Door de bacteriën wordt melk iets dat lijkt op yoghurt. Het gisten produceert kooldioxide en ethanol. De alcoholconcentratie varieert in zestien uur van het begin van het gistingsproces tussen 0,1% en 0,5% van de volume en het kan de 3% bereiken. Dit verschilt door de manier waarop het wordt bereid en het type gist dat wordt gebruikt. Sommige mensen beschrijven Kefir als genezing voor elke ziekte.

Ik heb de zaak onderzocht en ik ben er achter gekomen dat het een drankje is dat bekend is in Europa. Het komt oorspronkelijk uit de Kaukasus streek. Het is een soort voedsel dat makkelijk is om te verteren, rijk aan vitaminen, aminozuren en voedingsstoffen. Het heeft een kalmerend effect, maar het is niet bewezen dat het kanker kan genezen of kan voorkomen. Mijn vraag is of het drinken van Kefir toegestaan is. Want mensen laten de melk met gist 24 uur lang gisten. En in deze periode kan de alcoholconcentratie zich ontwikkelen naar 0,5% of meer als gevolg van het gisten van de lactose. Is deze kleine overconcentratie toegestaan op dezelfde manier dat “Halaal-bier” dat is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dranken en voedsel die gegist zijn en een alcoholconcentratie bevatten, bestaan uit twee categorieën:

1. De alcoholconcentratie in de drank is hoog.In zo'n mate dat het veel drinken ervan dronkenschap zal veroorzaken. Dit is Khamr, hoe het verder ook wordt genoemd. Het is verboden om te drinken in kleine of grote hoeveelheden, zelfs een druppel ervan.

Het is overgeleverd dat Ibn cOmar zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Elk bedwelmend middel is Khamr en elk bedwelmend middel is Haraam.”

(Moeslim)

Het is overgeleverd van Djaabir ibnoe cAbdillaah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wat in grote hoeveelheden bedwelmt, een kleine hoeveelheid (daarvan) is Haraam.”

(Aboe Daawoed en at-Tirmidhie;
geclassificeerd als Sahieh door Sheikh al-Albaani)

2. De alcoholconcentratie in de drank is erg laag. In zo'n mate dat het geen dronkenschap zal veroorzaken, hoeveel de persoon er ook van drinkt. Deze concentratie heeft geen effect en het drinken ervan is toegestaan. Het basisprincipe omtrent alle dranken en voedsel is dat het toegestaan is, behalve datgene wat de Islam verbiedt. Er is geen bewijs in de Islam dat erop wijst dat enkel de aanwezigheid van een kleine alcoholconcentratie in een drankje (hoe klein het ook is) het drinken Haraam maakt. De bovenstaande overlevering toont aan dat de reden voor het verbod bedwelming is. Vandaar dat elke drank die bedwelmt niet toegestaan is, en alles wat geen bedwelming veroorzaakt is toegestaan.

Als het voedsel waarover de vraag gaat geen bedwelming veroorzaakt, ongeacht hoeveel een persoon ervan eet, dan is het op basis hiervan niet verboden. Dat lijkt erop in dit geval. De alcoholconcentratie die genoemd is, is erg klein en zorgt er niet voor dat het drinken ervan bedwelmt.

Aan de Permanente Commissie voor het geven van fatwa's is gevraagd wat de regelgeving is omtrent het verkopen van azijn met een alcoholconcentratie van 6%. Zij antwoordden: “Het is bewezen van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) dat hij zei: “Wat in grote hoeveelheden bedwelmt, een kleine hoeveelheid (daarvan) is Haraam.” Dus als deze azijn bedwelming zou veroorzaken in grote hoeveelheden, dan is een kleine hoeveelheid ervan Haraam en valt het onder dezelfde regelgeving als Khamr. Als een grotere hoeveelheid ervan geen bedwelming zal veroorzaken als de alcoholconcentratie verdund is in een niet-alcoholistische substantie, in zo'n mate dat het geen effect heeft, dan is er niets mis met het verkopen, kopen en het drinken ervan.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah; boekdeel 13, blz. 291)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com