Het oordeel over voedsel en drank met alcohol?

55346

Vraag:

Ik lees in uw fatwa’s iets dat tegenstrijdig lijkt als het wordt uitgevoerd. In een fatwa zegt u: “Wij denken niet dat enige alcoholische inhoud iets verboden maakt. Daarentegen is het percentage alcohol dat een persoon bedwelmt verboden, wanneer dit gedronken zou worden. Als de hoeveelheid slechts klein is en geen effect heeft, dan is dit toegestaan.”

Echter zegt u in een andere fatwa over het gebruik van alcohol: “Het verbod is algemeen en geldt voor alle manieren van alcoholgebruik. Degene die vlees bereidt met alcohol en de jus nuttigt, komt in aanmerking voor de Hadd (voorgeschreven straf). Dit omdat de essentie van alcohol nog aanwezig is.”

In een andere fatwa zegt u: “Het is niet toegestaan gerechten te nuttigen die bereid zijn met alcohol. Dit aangezien niet al het alcohol verdampt bij het koken of verhitten.”

In de eerste fatwa focust u op de mogelijke bedwelming als een definitieve factor in de kwestie van een verbod. Echter, in de twee andere fatwa’s wijst u slechts op de mogelijke aanwezigheid van alcohol, ongeacht het percentage, voldoende grond is voor een verbod.

Ik hoop dat u het kunt uitleggen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allereerst;

Er is geen tegenstrijdigheid tussen deze fatwa’s. Alle lof zij Allah. Waarnaar in de eerste fatwa verwezen wordt, is alcohol die met andere zaken wordt gemixt, waarbij de alcohol volledig door het mengel opgenomen wordt en er geen spoor meer van achter blijft. In dit geval is het toegestaan datgene te nuttigen waarin het volledig is geabsorbeerd.

Wat betreft de andere fatwa’s, dan spreken deze over het bereiden van voedsel met alcohol. In dit geval is de essentie van alcohol nog steeds aanwezig en niet volledig geabsorbeerd door het voedsel waarmee het vermengd is. Het effect op het voedsel blijft aanwezig. In dit geval is het niet toegestaan het voedsel te nuttigen, ook al is de hoeveelheid alcohol dat aanwezig is weinig en leidt het nuttigen ervan niet tot bedwelming. Dit vanwege de stelregel: “datgene dat in grote hoeveelheid bedwelmt, een kleine hoeveelheid daarvan is verboden.”

Opsommend zijn er met betrekking tot voedsel en drank dat is vermengd met alcohol twee scenario’s.

Het eerste is waar alcohol volledig geabsorbeerd wordt in voedsel en drank en erin verdwenen is. In zo’n mate dat de essentie niet langer aanwezig is en er geen spoor van in drank (of voedsel) opgespoord kan worden, qua kleur, smaak of geur. Er is niets tegen het eten of drinken van zoiets.

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “Als alcohol in water valt en het compleet wordt geabsorbeerd en iemand het dan drinkt, dan wordt dit niet gezien als het drinken van alcohol. Het oordeel over het drinken van alcohol is op hem dan ook niet van toepassing. Dit omdat er niets van aan smaak, kleur of geur is achtergebleven.”

(al-Moestadrak ʿala Madjmoeʿ il-Fataawa; boekdeel 3, blz. 12)

Het tweede scenario is waarin de essentie van alcohol aanwezig blijft of de sporen in het mengsel opgespoord kunnen worden als het gaat om smaak, kleur of geur. In dit geval is het verboden om dit voedsel of deze drank te nuttigen. Dit vanwege de aanwezigheid van een percentage alcohol in de ingrediënten dat niet volledig is geabsorbeerd.

De aanwezigheid van alcohol in dit voedsel of deze drank maakt het verboden, ook al is het percentage alcohol zeer gering.

Sheikh Moehammad ibn Saalih al-ʿOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “Als dit alcohol vermengd wordt met iets en nog volledig geabsorbeerd met datgene waarmee het vermengd wordt en het er niet in verdwijnt, dan wordt datgene verboden. Omdat dit mengsel hierdoor beïnvloed wordt. Als de alcohol echter volledig geabsorbeerd wordt in datgene waarmee het vermengd is en geen spoor meer aangetroffen kan worden, dan wordt het hierdoor niet verboden.”

(Fataawa Noer ʿala ad-Darb)

Ten tweede;

Ondanks dat wij aangeven dat het toegestaan is zaken te eten en te drinken die vermengd zijn met alcohol als de alcohol volledig is geabsorbeerd, dan betekent dit niet dat het toegestaan is zaken met alcohol te vermengen.

Het is niet toegestaan enige Nabiedh (gefermenteerde drank gemaakt van dadels), alcohol of enige andere bedwelmende substantie in drank, voedsel, of iets anders te plaatsen. Dit omdat elke bedwelming behoort tot al-Khamr en de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Elk bedwelmend middel is Khamr en elk bedwelmend middel is Haraam.”

(Moeslim)

Dat sommige mensen beweren dat alcohol enige medische voordelen bevat, rechtvaardigt niet het toe te voegen aan voedsel, drank of iets anders. Allah heeft ons namelijk bevolen Khamr volledig te vermijden, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven. Waarlijk, de bedwelmende middelen, het gokken, de afgodsbeelden en de pijlen zijn onreinheden behorende tot het werk van de Shaytaan. Dus vermijd deze, opdat jullie succesvol zullen zijn.”

(Soerat al-Maa’idah: 90)

Al-Qoertoebie (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “De woorden ‘Dus vermijd deze’ impliceren volledige vermijding, zodat het op geen enkele manier gebruikt kan worden. Of dit nu drinken betreft, het veranderen in azijn, gebruik voor medische doeleinden, etc.”

(al-Djaamiʿ li Ahkaam il-Qoer’aan; boekdeel 6, blz. 289)

In Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah (boekdeel 22, blz. 124) staat vermeld: “Het is niet toegestaan om iets dat bedwelming veroorzaakt te plaatsen in iets dat bedoeld is als medicijn, voedsel, drank, of iets waarvan voedsel, drank of kruiden van onttrokken kunnen worden. Of dit nu Nabiedh, bier of iets anders betreft.”

En Allah weet het het beste

Islamqa.com