Het vasten van de 13e, 14e en 15e

11518
Vraag:
Wat is de wijsheid achter het vasten van de 13e, 14e en 15e van iedere Islamitische maand?
Antwoord:
De wijsheid hierachter is het vermeerderen van de goedheid jegens de moslimgemeenschap door hun in de gelegenheid te stellen om extra daden van aanbidding te verrichten.
Ook is er over deze wijsheid gezegd dat het een blijk van dankbaarheid is van de kant van de dienaar jegens zijn Heer voor het vervolmaken van de maan waarbij de mensen baat ondervinden.
Een andere uitspraak die hierover is gedaan, is dat in de tijd dat de maan vol is de aderen uitzetten, waardoor het bloed beter stroomt. De opdracht tot het vasten is dan bedoeld om deze aderen te vernauwen om het daarmee de Shaytaan moeilijk te maken erdoorheen te gaan. De Shaytaan stroomt namelijk door het lichaam van de mens, gebruikmakend van de bloedaderen. De Profeet (vrede zij met hem) zegt namelijk: De Shaytaan stroomt door de mens, zoals het bloed (door de aderen) stroomt.
(al-Boekhaari en Moeslim)
En Allah weet het het beste.
Sheikh Khaalid al-Moeslih