Is alle voedsel uit de zee halal?

53439

Vraag:

Zijn er vissoorten die verboden zijn om te nuttigen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Tot de gunsten waarmee Allah ons heeft begunstigd is het feit dat Hij onze religie gemakkelijk voor ons heeft gemaakt en niet te moeilijk of ondraaglijk. Hij heeft ons veel zaken toegestaan die verboden waren volgens voorgaande geopenbaarde wetgevingen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil niet het moeilijke voor jullie.”

(Soerat al-Baqarah: 185)

Daarom zijn alle soorten voedsel uit de zee toegestaan. Ongeacht of dit planten of dieren zijn, zowel levend als dood. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Toegestaan voor jullie is het jagen op de zeedieren, en wat door de zee (aan vis) wordt aangespoeld, als een genieting voor julliezelf en voor de reizigers.”

(Soerat al-Maa’idah: 96)

Ibn ʿAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “ ‘Saydoehoe’ verwijst naar alles dat er levend van genomen wordt en ‘Taʿaamoehoe’ verwijst naar alles dat er dood van genomen wordt.”

Er is een aantal zaken – bepaalde soorten waterdieren – dat sommige geleerden uitzonderen van de toestemming die hierboven wordt beschreven. Dit zijn:

  1. Krokodillen

Volgens de meerderheid van de geleerden is het niet toegestaan om deze te nuttigen, omdat ze slagtanden hebben en op het land leven, zelfs wanneer ze veel tijd doorbrengen in het water. In dit geval is het feit dat het een landdier is met hoektanden leidend. De Maalikiyyah zijn daarentegen wel van mening dat het nuttigen van krokodillen toegestaan is, omdat zij geschaard worden onder de Woorden van Allah:

“Toegestaan voor jullie is het jagen op de zeedieren, en wat door de zee (aan vis) wordt aangespoeld…”

(Soerat al-Maa’idah: 96)

  1. Kikkers

Het is niet toegestaan deze te nuttigen, omdat de Profeet (vrede zij met hem) het verboden heeft om deze te doden. Dit is vermeld in de overlevering van ʿAbdoer-Rahmaan ibn ʿOethmaan die vertelde dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verbood om kikkers te doden.

(Ahmad, Ibn Maadjah en Sahieh ul-Djaamiʿ)

De stelregel luidt dat alles wat ons verboden is om te doden, niet toegestaan is om te nuttigen. Zou het toegestaan zijn om het te nuttigen, dan zou het toegestaan zijn om het te doden.

  1. Zeeslangen

Sommige geleerden maken een uitzondering voor zeeslangen. Echter is de correcte mening dat als ze nergens anders dan in het water leven, het voor ons toegestaan is deze te nuttigen. Dit vanwege de algemene aard van het vers (interpretatie van de betekenis):

“Toegestaan voor jullie is het jagen op de zeedieren, en wat door de zee (aan vis) wordt aangespoeld, als een genieting voor julliezelf.”

(Soerat al-Maa’idah: 96)

  1. Otters en schildpadden

De correcte mening is dat het toegestaan is om deze te nuttigen indien ze op correcte wijze geslacht zijn. Dit omdat zij zowel op het land als in de zee leven. In dit geval wordt het verbod voorgetrokken op de permissie. Het principe luidt namelijk dat voor dieren die zowel op het land als in de zee leven, de wetgeving van landdieren wordt gehanteerd. Dit om het zekere voor het onzekere te nemen. Zij dienen dus correct geslacht te worden. Een uitzondering hierop geldt voor krabben. Deze hoeven niet geslacht te worden, ook al leven zij op het land en in de zee. Dit omdat zij geen bloed hebben.

  1. Schadelijke dieren

Alles dat schade kan veroorzaken is verboden als voedsel. Ook al is dit afkomstig uit de zee. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En dood julliezelf niet. Voorwaar, Allah is Meest Genadevol voor jullie.

(Soerat an-Nisaa’: 29)

en:

“En stort julliezelf niet in de ondergang en doe goed.”

(Soerat al-Baqarah: 196)

(zie al-Moeghnie, boekdeel 11, blz. 83; Haashiyat ur-Rawd, boekdeel 7, blz. 430; Tafsier Ibn Kathier, boekdeel 3, blz. 197 en Ahkaam ul-Atʿimah van al-Fawzaan)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

Is alle voedsel uit de zee halal?

59140

Vraag:

Zijn er vissoorten die verboden zijn om te nuttigen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Tot de gunsten waarmee Allah ons heeft begunstigd is het feit dat Hij onze religie gemakkelijk voor ons heeft gemaakt en niet te moeilijk of ondraaglijk. Hij heeft ons veel zaken toegestaan die verboden waren volgens voorgaande geopenbaarde wetgevingen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil niet het moeilijke voor jullie.”

(Soerat al-Baqarah: 185)

Daarom zijn alle soorten voedsel uit de zee toegestaan. Ongeacht of dit planten of dieren zijn, zowel levend als dood. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Toegestaan voor jullie is het jagen op de zeedieren, en wat door de zee (aan vis) wordt aangespoeld, als een genieting voor julliezelf en voor de reizigers.”

(Soerat al-Maa’idah: 96)

Ibn ʿAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “ ‘Saydoehoe’ verwijst naar alles dat er levend van genomen wordt en ‘Taʿaamoehoe’ verwijst naar alles dat er dood van genomen wordt.”

Er is een aantal zaken – bepaalde soorten waterdieren – dat sommige geleerden uitzonderen van de toestemming die hierboven wordt beschreven. Dit zijn:

  1. Krokodillen

Volgens de meerderheid van de geleerden is het niet toegestaan om deze te nuttigen, omdat ze slagtanden hebben en op het land leven, zelfs wanneer ze veel tijd doorbrengen in het water. In dit geval is het feit dat het een landdier is met hoektanden leidend. De Maalikiyyah zijn daarentegen wel van mening dat het nuttigen van krokodillen toegestaan is, omdat zij geschaard worden onder de Woorden van Allah:

“Toegestaan voor jullie is het jagen op de zeedieren, en wat door de zee (aan vis) wordt aangespoeld…”

(Soerat al-Maa’idah: 96)

  1. Kikkers

Het is niet toegestaan deze te nuttigen, omdat de Profeet (vrede zij met hem) het verboden heeft om deze te doden. Dit is vermeld in de overlevering van ʿAbdoer-Rahmaan ibn ʿOethmaan die vertelde dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verbood om kikkers te doden.

(Ahmad, Ibn Maadjah en Sahieh ul-Djaamiʿ)

De stelregel luidt dat alles wat ons verboden is om te doden, niet toegestaan is om te nuttigen. Zou het toegestaan zijn om het te nuttigen, dan zou het toegestaan zijn om het te doden.

  1. Zeeslangen

Sommige geleerden maken een uitzondering voor zeeslangen. Echter is de correcte mening dat als ze nergens anders dan in het water leven, het voor ons toegestaan is deze te nuttigen. Dit vanwege de algemene aard van het vers (interpretatie van de betekenis):

“Toegestaan voor jullie is het jagen op de zeedieren, en wat door de zee (aan vis) wordt aangespoeld, als een genieting voor julliezelf.”

(Soerat al-Maa’idah: 96)

  1. Otters en schildpadden

De correcte mening is dat het toegestaan is om deze te nuttigen indien ze op correcte wijze geslacht zijn. Dit omdat zij zowel op het land als in de zee leven. In dit geval wordt het verbod voorgetrokken op de permissie. Het principe luidt namelijk dat voor dieren die zowel op het land als in de zee leven, de wetgeving van landdieren wordt gehanteerd. Dit om het zekere voor het onzekere te nemen. Zij dienen dus correct geslacht te worden. Een uitzondering hierop geldt voor krabben. Deze hoeven niet geslacht te worden, ook al leven zij op het land en in de zee. Dit omdat zij geen bloed hebben.

  1. Schadelijke dieren

Alles dat schade kan veroorzaken is verboden als voedsel. Ook al is dit afkomstig uit de zee. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En dood julliezelf niet. Voorwaar, Allah is Meest Genadevol voor jullie.

(Soerat an-Nisaa’: 29)

en:

“En stort julliezelf niet in de ondergang en doe goed.”

(Soerat al-Baqarah: 196)

(zie al-Moeghnie, boekdeel 11, blz. 83; Haashiyat ur-Rawd, boekdeel 7, blz. 430; Tafsier Ibn Kathier, boekdeel 3, blz. 197 en Ahkaam ul-Atʿimah van al-Fawzaan)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com