Mag je als moslim vegetariër zijn?

28667
Vraag:
Mag je als moslim vegetariër zijn?
Antwoord:
Er is niets op tegen om als vegetariër door het leven te gaan. Wel dien je rekening te houden met het volgende:
Men dient niet de overtuiging te hebben dat het eten van vlees niet toegestaan is. Dit omdat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“O jullie die geloven! Maakt de goede zaken niet verboden die Allah jullie heeft toegestaan en overtreedt niet. Voorwaar, Allah houdt niet van de overtreders.”
(Soerat al-Maa’idah: 87)
Ook zegt de Verhevene (interpretatie van de betekenis):
“Zeg (O Mohammed): “Wie heeft de versieringen die Allah voor Zijn dienaren heeft voortgebracht en het goede proviand verboden verklaard?” Zeg: “Dit is bedoeld in het wereldse leven voor degenen die geloofden en uitsluitend voor hun op de Dag des Oordeels.” Zo zetten Wij de Verzen uiteen aan een volk dat weet.”
(Soerat al-Acraaf: 32)
Ook zegt Hij (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: “Hebben jullie gezien wat Allah voor jullie heeft neer gezonden aan voorzieningen, waarvan jullie daarna een deel verboden en toegestaan hebben gemaakt?” Zeg: “Heeft Allah jullie (daarvoor) toestemming gegeven? Of verzinnen jullie leugens over Allah?”
(Soerat Yoenoes: 59)
Ook dient zo’n vegetariër niet de overtuiging te hebben dat het niet eten van vlees de voorkeur verdient. Of dat hij als vegetariër zijnde dichter bij Allah staat dan degene die wel vlees eet. Het is namelijk niet toegestaan om middels dit soort zaken toenadering tot Allah te zoeken. De Profeet (vrede zij met hem) is de beste der schepselen en hij was gewoon om vlees en honing te eten en melk te drinken. Nadat enkele metgezellen nader tot Allah probeerden te geraken middels het niet eten van vlees, sprak de Profeet (vrede zij met hem) hen berispend toe.
Anas Ibnoe Maalik zegt: “Enkele metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) zeiden: “Ik huw geen vrouwen. Andere zeiden: Ik eet geen vlees en weer andere zeiden: Ik slaap niet op een bed. Ik vast en verbreek mijn vasten niet zeiden anderen weer. Nadat deze woorden de Profeet (vrede zij met hem) hadden bereikt, prees en loofde hij Allah en zei vervolgens: “Wat is er met sommige mensen dat zij dit en dat roepen. Ik bid en slaap, vast en eet en huw vrouwen. Wie zich afwendt van mijn Soennah, behoort niet tot mij.”
(an-Nasaa’ie)
Men dient onderscheid te maken tussen twee zaken. Een persoon die vlees niet eet omdat hij dit niet lust, of omdat hij in zijn jonge jaren zag hoe een dier werd geslacht en daarom geen vlees meer eet en tussen een persoon die gelooft dat het eten van vlees verboden is en hiermee dus toenadering zoekt tot Allah. Dit zien wij bijvoorbeeld bij sommige monniken en andere afgedwaalden.
Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjjid