Mag je staand drinken?

21518

Vraag:

Is het toegestaan om staand te drinken?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

Anas heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) degenen berispte die staand dronken.

(Moeslim)

Deze overlevering geeft aan dat het in principe verboden is om staand te drinken.

Daarnaast is echter ook overgeleverd dat de Profeet wel staand heeft gedronken. Ibn cAbbaas heeft overgeleverd dat de Profeet Zamzam water staand heeft gedronken.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het is ook overgeleverd dat cAli ibn abie Taalib staand heeft gedronken en toen zei: “Er zijn mensen die het staand drinken afkeuren, terwijl ik de Boodschapper heb zien doen wat jullie mij zien doen.”

(al-Boekhaarie)

Meerdere geleerden waaronder Imam an-Nawawie in zijn uitleg van Sahieh Moeslim en Imam ibn ul-Qayyim in Zaad ul-Macaad hebben aangegeven dat het verbod erop duidt dat het afgeraden is om staand te drinken, en dat de handeling van de Profeet duidt op het feit dat het toegestaan is om staand te drinken wanneer dat nodig is.

En Allah weet het het best.

Islamweb.net