Manieren van drinken

11007

Vraag:

Ik studeer Islam en ben momenteel bezig met een artikel over de Arabische koffieplechtigheden. Kunt u mij meer vertellen over dit onderwerp?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het drinken van koffie is een gewoonte en heeft geen basis in de Islam. Als het drinken van koffie een gevaar vormt voor een individu, dan verbiedt de Islam het. De Islam kent geen plechtigheden voor het drinken van koffie, noch behoort het drinken van koffie tot de bijzondere gewoontes van de moslims, omdat zowel moslims als niet-moslims koffie drinken.

Er zijn echter wel specifieke manieren in de Islamitische Wetgeving over het drinken in het algemeen, waaronder de volgende:

·         Het drinken met de rechterhand.

·         Het zeggen van ‘Bismillaah’ voordat je begint te drinken.

·         Het drinken van minstens drie slokjes of meer, en niet het hele drankje in één keer opdrinken.

·         Allah prijzen na het drinken.

·         Zittend drinken.

·         Degene die anderen wat te drinken aanbiedt, moet zelf als laatste drinken.

·         Degene die de drankjes langsbrengt dient aan zijn rechterzijde te beginnen bij de verdeling ervan.

·         Men moet niet drinken uit de fles, maar wat van de drank schenken in een beker en het dan opdrinken.

·         Men dient niet te drinken uit goud of zilver servies.

Jouw vraag en de door jou verstrekte informatie wijst erop dat je geen religie aanhangt, en dat is verkeerd. Want de Profeet (vrede zij met hem) heeft aangegeven dat je als moslim ter wereld komt en dat dit jouw oorsprong is, net zoals alle anderen. En dit is het geval, totdat er iets met je gebeurt wat daar verandering in zal brengen, zoals andere valse godsdiensten als het jodendom, boeddhisme, christendom of vuuraanbidding.

Keer terug naar je ware oorsprong, lees over de Islam en onderhoud het gebed. Ik merk dat je verstandig en intelligent genoeg bent om de Waarheid te kennen en deze te volgen. Ik vraag Allah om jou te leiden en je hart te openen voor de Islam.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid
Islamqa.com