Met links eten

29396

Vraag:

Vanwege de slechte gewoonte van mijn neef heeft hij er moeite mee om met zijn rechterhand te eten. Op dit moment gebruikt hij zijn linkerhand wanneer er niemand is om hem eraan te herinneren. Ik maak me hier zorgen over. Wat is de Fiqh (regelgeving) over een persoon die gewend is om met zijn linkerhand te eten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Goed handelen is een gewoonte en kwaad handelen is een gewoonte. Men boekt vooruitgang of juist terugval. Wanneer een persoon de gewoonte heeft om iets te doen, raakt hij er erg dol op en houdt hij ervan, en heeft hij afkeer tegen iets anders. Dan denkt hij dat dat wat hij normaal niet doet onmogelijk is. Maar deze manier van denken is niet juist en gaat zowel in tegen de wetten van de Islam als de feiten van de werkelijkheid. Daarom moet degene die zijn linkerhand gebruikt om te eten en drinken onderwezen worden middels de Islamitische uitspraken en moet hij worden herinnerd aan de overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) over dit onderwerp.

Toen een man met zijn linkerhand at in zijn aanwezigheid, zei de Profeet (vrede zij met hem): “Eet met jouw rechterhand.” Hij antwoordde: “Ik kan dat niet.” De Profeet zei: “Moge jij hiertoe nooit (meer) in staat zijn!” Niets hield hem tegen, behalve zijn koppige arrogantie. Hierna hief hij nooit meer zijn rechterhand naar zijn mond.

(Moeslim)

Volgens een vertelling van ad-Daarimie “bereikte zijn rechterhand nooit zijn mond”. Deze man leed aan een verlamming vanwege de smeekbede van de Profeet (vrede zij met hem).

An-Nawawie zei: “We hebben in deze overlevering een aanduiding dat het toegestaan is om een smeekbede tegen een persoon te verrichten die een Sharcie-regel zonder excuus verbreekt. We zien ook het principe van het aansporen tot het goede en verbieden van het slechte in alle situaties, zelfs met betrekking tot het eten. Het moedigt ons aan om de goede manieren aan te leren van het eten voor een persoon die aan het eten is en iets verkeerds doet. De overlevering leert ons ook dat de Shaytaan met zijn linkerhand eet. Dit vanwege de overlevering: “Wanneer iemand van jullie eet, laat hem eten met zijn rechterhand. En wanneer hij drinkt, laat hem drinken met zijn rechterhand. Want de Shaytaan eet met zijn linkerhand en drinkt met zijn linkerhand.”

(Moeslim)

De Shaytaan eet met zijn linkerhand. Degene die met zijn linkerhand eet lijkt op de Shaytaan. De Shaytaan deelt zijn voedsel met hem. Ahmad overleverde met een Hasan Isnaad van cAa’ishah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie met zijn linkerhand eet, de Shaytaan eet met hem.”

(Toehfat ul-Ahwadhie)

Bovendien dient de linkerhand vrij gehouden te worden voor het verwijderen van vuil. Zoals bij het schoonmaken van jezelf (al-Istindjaa’) na het toiletteren, het snuiten van de neus en andere soorten reiniging verwijderen van vuil. Hoe kan iemand iets voor het plaatsen van eten in zijn mond gebruiken voor hetzelfde waarmee hij vuil en onreinheden verwijdert?

Hafsah, de vrouw van de Profeet (vrede zij met hem), vertelde dat de Profeet de gewoonte had om zijn rechterhand te gebruiken voor eten, drinken en aankleden en zijn linkerhand voor alle andere zaken.

(Aboe Daawoed)

An-Nawawie zei: “Dit is een vaste regel in de Shariecah. Het heeft te maken met eervolle zaken zoals het aantrekken van een shirt, broek, schoenen, binnentreden van de moskee, het gebruiken van de Siwaak, Koehl, kammen van het haar, scheren van het hoofd, de Salaam geven aan het einde van het gebed, jezelf wassen tijdens Ghoesl of Woedoe’, verlaten van het toilet, eten, drinken, handen schudden, de zwarte steen erkennen, en andere zaken waarbij we worden aangemoedigd om de rechterhand te gebruiken of te beginnen met rechts.

Wat betreft het tegenovergestelde (zaken die niet eervol zijn), zoals het binnentreden van het toilet, verlaten van de moskee, je neus snuiten, jezelf wassen na het gebruik van het toilet, het uittrekken van een shirt, broek, schoenen, etc., dan moeten we beginnen met links of de linkerhand gebruiken. Dit alles heeft te maken met het eren van de rechterhand of de rechterkant.”

Sommige mensen hebben een probleem dat hen hindert bij het gebruik van hun rechterhand, zoals verlamming, etc. In dit geval zijn ze verontschuldigd en ligt er geen schuld op hen. An-Nawawie zei: “Als hij een excuus heeft voor het niet eten en drinken met zijn rechterhand, zoals ziekte of een verwonding, dan is dit niet afgeraden.”

Hoogstwaarschijnlijk is het probleem van de jongen waarover jij vraagt, een gewoonte. Probeer hem dus te laten wennen aan het eten met zijn rechterhand en blijf hem eraan herinneren om dit te doen. Je kunt hulp vragen van psychiaters, omdat sommigen van hen nuttige ideeën kunnen hebben. Wij vragen Allah om jou kracht te geven.

Moge Allah onze Profeet Mohammed zegenen.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid