Oordeel over snoepgoed met gelatine en karmijnzuur

58956

Vraag:

Vandaag de dag is het vrij lastig om snoepgoed te vinden dat voor ons toegestaan is om te eten. Vooral hier in de westerse landen bevat veel snoep gelatine. Maar behalve gelatine is er een andere substantie die gebruikt wordt om snoep kleur te geven. Deze stof wordt karmijnzuur genoemd. Het heeft een rode kleur en wordt veelal gebruikt voor het maken van snoep en wordt gehaald uit vrouwelijke luizen. Sommigen moslims zijn hiervan niet op de hoogte. Ik zou het op prijs stellen als u kunt uitleggen of dit voor ons toegestaan is te eten of niet.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er bestaat gelatine van plantaardige oorsprong. Er is niets mis mee om dit te gebruiken of producten te eten die dit bevatten. Echter hebben sommige type gelatine een dierlijke oorsprong. Dit dient verder uitgediept te worden. Maar wat het geval ook is, er is niets mis met het nuttigen van voedsel dat dit bevat. Want al is het afkomstig van dieren die niet correct geslacht zijn of van andere verboden bronnen komt; het is gemodificeerd in een andere stof die andere eigenschappen heeft.

Daarnaast hebben we niets kunnen vinden over wat je hebt aangehaald over karmijnzuur en dat het afgeleid is van vrouwelijke luizen. Als we aannemen dat dit inderdaad het geval is en het zoete van de snoep niet schadelijk is, dan is er niets op tegen het te nuttigen. Dit vanwege wat we eerder hebben gezegd over de modificatie en dat er niets ergs aan een verboden substantie is die wordt gemodificeerd in een andere substantie.

Met betrekking tot luizen bestaat er een meningsverschil of ze onrein zijn. Sommige van de geleerden zijn van mening dat ze onrein zijn, omdat ze bloed bevatten en dit ook hun voedsel is. Anderen zijn juist van mening dat ze rein zijn en vergeleken worden met vliegjes. Maar er bestaat consensus dat het Haraam is om te eten.

Ad-Doeraymie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Er is consensus dat het verboden is luizen te eten.”

(Hayaat ul-Hayawaan ul-Koebra, boekdeel 2, blz. 118)

Zoals het verboden is om vlees te eten dat niet op een correcte wijze geslacht is en bijvoorbeeld het drinken van alcohol, geldt dit ook voor het eten van luizen. Maar als de luizen omgezet zijn naar één of andere vloeistof door bijvoorbeeld een behandeling, dan is er niets mis met het eten hiervan zoals hierboven is uitgelegd.

Het zou moeten worden opgemerkt dat het basisprincipe voor deze dranken en voedsel is, dat ze toegestaan zijn. Omdat niet gezegd kan worden dat ze verboden zijn op basis van speculaties. Zo kan ook niet worden gezegd dat het meeste snoepgoed gelatine bevat, omdat dit tegengesteld is aan de werkelijkheid. Als een persoon producten wil vermijden die gelatine of karmijnzuur bevatten, zal hij genoeg alternatieven vinden in ander snoepgoed.

Allah weet het het beste.

Islamqa.com