Producten met E-nummers

11549

Vraag:

Wat is het oordeel over (voedings)producten die stoffen bevatten die oorspronkelijk verboden zijn? De stoffen zijn echter in zo’n kleine mate aanwezig en hebben veelal een transformatie ondergaan. In de ingrediëntenlijst van de producten worden deze stoffen ook wel met E-nummers aangeduid.

Mag de moslim deze producten eten?

Antwoord:

De geleerden verschillen hierover van mening. Zo is de Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s (Ladjnat ud-Daa’imah) van mening dat de transformatie het verbod niet opheft. Het doet dus niets veranderen aan het islamitische oordeel hierover.

Anderen, zoals ‘de islamitische organisatie voor medische wetenschappen’, gaan tegen deze opinie in. Zij zijn van mening dat als deze onreine stof oplost en/of tot iets anders verwordt, het zijn onreinheid en naam opheft. Ook Imam Ibn ul-Qayyim heeft deze mening. Dit zien wij dan ook als het meest correcte.

Wij voegen hieraan toe dat dit tevens de mening is van de Commissie van de grote geleerden in Saoedi-Arabië (Hay’at Kibaar ul-cOelamaa’). In hun boek ‘Boehoeth ul-cIlmiyyah’ zeggen zij: “En een vergelijking hiervan zijn de reine overblijfselen van bomen en planten die gemixt worden met onrein mest dat gebruikt wordt om groenten mee te kweken of te telen. Het eindresultaat zijn groenten die rein zijn en klaar voor consumptie.

Een ander voorbeeld is wijn waar de alcohol uit is verdwenen. Dit mag worden gebruikt, verkocht, gekocht en voor elk ander doeleinde worden gedistribueerd. Dit terwijl er eerst alcohol in zat en verboden was om te drinken, te kopen en te verkopen.”

Samengevatte fatwa van Islamqa.com