Rauw vlees eten

21194

Vraag:

Wat is het islamitische oordeel over het eten van rauw vlees?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Sommige geleerden zeggen dat het afkeurenswaardig is om rauw vlees te eten, maar de correcte mening is dat het is toegestaan. Dit op basis van het uitgangspunt dat alles is toegestaan, behalve datgene wat uitdrukkelijk is verboden. Er is geen bewijs dat erop duidt dat dit verboden is, maar het is slechts toegestaan onder de voorwaarde dat het de persoon die het eet geen schade toebrengt. Als dat het geval zou zijn, dan is het niet toegestaan, omdat alles wat een persoon schade toebrengt verboden is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"…en stort julliezelf niet in de ondergang."

(Soerat al-Baqarah: 195)

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid