Spreken tijdens het eten

12306

Vraag:

Is het toegestaan om te praten tijdens het eten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets in de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) dat erop wijst dat het niet toegestaan is om te spreken tijdens het eten. En de alledaagse uitspraak: “Er is geen begroeting en geen gepraat tijdens het eten”, kent geen basis in de islamitische Wetgeving.

Integendeel, er is bevestigd over de Profeet (vrede zij met hem) dat hij sprak tijdens het eten. Aboe Hoerayrah overlevert: “Op een dag werd er wat vlees gebracht naar de Boodschapper van Allah. Het voorbeen dat hij lekker vond werd hem aangeboden. Hij nam een hap en zei: “Ik zal de leider zijn van de mensheid op de Dag des Oordeels. Weten jullie hoe dat komt?” En hij vertelde vervolgens de volledige overlevering over de bemiddeling.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Tevens is er overgeleverd door Djaabir ibnoe cAbdillaah dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn familie vroeg om specerijen, waarna zij zeiden: “Wij hebben niets behalve azijn.” Hij (vrede zij met hem) vroeg erom en begon te eten terwijl hij zei: “Wat is azijn een goede specerij, wat is azijn een goede specerij.”

(Moeslim)

Imam an-Nawawie zei: “Deze overlevering toont aan dat het aanbevelingswaardig is om te praten tijdens het eten om zo de gasten op hun gemak te stellen.”

(Sharh Sahieh Moeslim, boekdeel 7, blz. 14)

Het op het gemak stellen van de gasten wat hier benoemd wordt door Imam an-Nawawie is iets dat algemeen bekend is onder de Arabieren. Dit maakt namelijk deel uit van het eren van de gasten en het tonen van vrijgevigheid. Het spreken tegen de mensen terwijl zij eten is een vorm van vrijgevigheid, en in het bijzonder het spreken tegen de gasten.

Imam Ibn ul-Qayyim zei: “…De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om te spreken tijdens het eten, zoals hierboven is beschreven in de overlevering over de azijn. Tevens zei hij (vrede zij met hem) tegen zijn stiefzoon cOmar ibnoe abie Salamah die met hem aan het eten was: “Noem de Naam van Allah en eet van hetgeen voor je ligt.”

(Zaad ul-Macaad, boekdeel 2, blz. 366)

Deze overlevering is het bewijs dat het toegestaan is om te spreken tijdens het eten. Geen van de overleveringen die een bevel aangeven om te spreken tijdens het eten of een verbod leggen op het spreken tijdens het eten, zijn authentiek.

Al-Haafidh as-Sakhaawie zei: “Ik weet niets hierover. Dit geldt voor zowel het verbieden als het toestaan ervan.”

(al-Maaqaasid ul-Hasanah, blz. 510)

Sheikh al-Albaanie zei: “Het spreken tijdens het eten is net als het spreken zonder te eten. Goed gepraat is goed, en slecht gepraat is slecht.”

(Silsilat ul-Hoeda wa-Noer, tape 15)

En Allah weet het beste.

Islamqa.com