Vasten op zaterdag

28476
Vraag:
Is het toegestaan om alleen op de zaterdag te vasten?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vast niet op de zaterdag, behalve als het jullie verplicht is gesteld. Als iemand van jullie slechts beschikt over de twijgen van een boom of een druifsteel, laat hem dan hierop kauwen (om zodoende zijn vasten te verbreken).”
(Aboe Daawoed)
Aboe Dawoed zegt het volgende over deze overlevering: “Imam Maalik heeft gezegd dat deze overlevering een leugen is (gefabriceerd).”
Deze overlevering is dus niet correct. Degene die een blik werpt op deze overlevering ziet dat de keten van deze overlevering niet klopt. Tevens staat deze overlevering haaks op andere, sterkere overleveringen.
Een voorbeeld hiervan is de volgende overlevering van de Profeet (vrede zij met hem): “De Profeet liep op een vrijdag binnen bij Djoewayriyah bint ul-Haarith waarop zij tegen hem zei dat zij vastte. Hierop zei de Profeet (vrede zij met hem): Heb jij gisteren gevast?”, waarop zij ontkennend antwoordde. Ga jij morgen vasten?”, vroeg hij haar. Waarop zij wederom ontkennend antwoordde. “Verbreek dan je vasten”, zei de Profeet tegen haar.
(al-Boekhaari en Moeslim)
De dag volgend op de vrijdag is natuurlijk de zaterdag. De Profeet (vrede zij met hem) heeft het dus toegestaan om op de zaterdag te vasten en deze overlevering is terug te vinden in Sahieh al-Boekhaari. Daarnaast is het overgeleverd dat Oemmoe Salamah werd gevraagd: “Welke dagen vastte de Profeet het vaakst? waarop zij zei: “Zaterdag en zondag.”
In de Soennah is dus – zowel middels woorden als daden – terug te vinden dat het vasten op de zaterdag niet verboden is.
Wat betreft de eerste overlevering en het handelen ernaar, daarover bestaat meningsverschil onder de geleerden. Sommigen onder hen zijn van mening dat, vanwege de zwakheid van de overlevering, er niet naar gehandeld moet worden. Er is dus geen bezwaar tegen het vasten op zaterdag. Het moge duidelijk zijn dat er geen oordelen geveld kunnen worden op basis van zwakke overleveringen.
Sommige geleerden hebben deze overlevering als Sahieh of Hasan verklaard. Om de overleveringen met elkaar te verzoenen verklaren zij het vasten uitsluitend op zaterdag slechts Makroeh (afkeurenswaardig) is. Er is volgens hen niets tegen wanneer dit gebeurt in combinatie met het vasten op de dag ervoor en/of de dag erna. Dit was de mening van onder anderen Imam Ahmad.
Als de dag van ʿArafah of ʿAashoeraa’ (de tiende dag van Moeharram) op een zaterdag valt, dan is het niet Makroeh (afkeurenswaardig) om deze te vasten.
Sheikh Mohammed ibnoe Saalih ul-ʿOethaymien