Vragen naar aangeboden eten

5506

Vraag:

Kan de gast zijn gastheer vragen over het eten en het drinken?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Aboe Hoerayrah verhaalde dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wanneer iemand van jullie bij zijn moslimbroeder binnenloopt en hij biedt jou voedsel aan, eet dan van zijn voedsel en stel er geen vragen over. En als hij je iets te drinken aanbiedt, drink wat hij jou aanbiedt en vraag er niet naar.”

(Ahmad en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Sheikh al-Albaanie zei:“De schijnbare betekenis is dat deze overlevering opgevat moet worden als, een verwijzing naar een geval waarin een persoon denkt dat het zeer waarschijnlijk is dat de rijkdom van zijn moslimbroeder Halaal is en dat hij verboden zaken vermijdt. Anderszins is het toegestaan, zelfs verplicht, om te vragen, zoals het geval is bij sommige moslims die zich hebben gevestigd in niet-moslimlanden. In hun geval en in soortgelijke gevallen, dienen we hen te vragen over hun vlees. Bijvoorbeeld of het dier gedood (door niet-Halaal methoden) of geslacht (volgens de Shariecah) is.”

(as-Silsilat us-Sahiehah, Hadieth 627)

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid
Islamqa.com