Adopteren van kinderen

50164

Vraag:

Ik heb momenteel een dochter en zou graag een jongetje willen adopteren. Nou vroeg ik me af of zij dan gezien worden als Mahram van elkaar?

Antwoord:

De Islam moedigt mensen aan om goed te zijn voor de weeskinderen en zich over hen te ontfermen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wat jullie ook aan goeds uitgeven; het is (bestemd) voor de ouders, de verwanten, de wezen, de behoeftigen en de reiziger. En wat jullie ook aan goeds doen, waarlijk, Allah is daarvan op de hoogte.”

(Soerat al-Baqarah: 215)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Ik en degene die een wees onderhoudt, zijn net als deze in het Paradijs”, en hij bracht zijn wijsvinger en middelvinger bij elkaar.

(Moeslim)

De term ‘wees’ wordt gebruikt voor een kind waarvan de vader is overleden en dat nog niet de volwassenheid heeft bereikt. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Na de volwassenheid wordt er niet meer gesproken van een wees.”

(Aboe Daawoed)

Op basis hiervan kunnen wij dus zeggen dat de beloning die gekoppeld is aan het onderhouden van een wees, ophoudt te bestaan op het moment dat de wees de volwassenheid bereikt. Ook moet er duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen het onderhouden van een wees en het adopteren daarvan. Het is namelijk niet toegestaan om het kind van iemand anders tot jouw wettige kind te maken. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Schrijf hun (d.w.z. de kinderen) toe aan hun vaders, dat is rechtvaardiger bij Allah. Maar als jullie hun vaders niet kennen, dan zijn zij jullie broeders in de godsdienst en (dan zijn zij) jullie bevrijde slaven.”

(Soerat al-Ahzaab: 5)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Wie zich toeschrijft aan een ander dan zijn echte vader, begaat een daad van ongeloof. Wie zich toeschrijft aan een volk dat niet zijn familie is, kan ervan uitgaan dat zijn plaats gereserveerd is in de Hel.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het is dus niet toegestaan om een weeskind als wettig kind aan te nemen. Het kind moet altijd toegeschreven worden aan zijn echte ouders. Verder is het belangrijk om te weten dat het weesjongetje of –meisje dat in het gezin wordt opgenomen, niet als Mahram kan worden beschouwd. Als het weesjongetje of -meisje de volwassenheid bereikt, dan gelden voor hen dezelfde omgangsvormen als iemand die vreemd is. Dus het meisje moet zich bedekken voor de mannen en de jongen mag niets zien van de aantrekkelijkheden en intieme lichaamsdelen van de vrouwen.

Om dit ongemak te verhelpen kan de vrouw het weeskind in zijn eerste twee babyjaren borstvoeding geven, waardoor zij zijn moeder wordt op basis van borstvoeding. Een fijne bijkomstigheid hiervan is dat ook haar man een vader van hem wordt op basis van borstvoeding en haar kinderen broers en zussen van hem. Als de vrouw zelf niet in staat is om borstvoeding te geven aan het kind, dan kan zij één van haar zussen vragen om dit doen. Hierdoor wordt zij een tante van het kind op basis van borstvoeding. Hou er wel rekening mee dat in dit geval de man van de vrouw geen vader is van het kind op basis van borstvoeding en haar kinderen ook geen broers en zussen van hem zijn.

En Allah weet het het beste.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah