Borstvoeding van een tante

8426

Vraag:

Ik had mijn nicht ten huwelijk gevraagd, maar toen het trouwen dichterbij kwam vertelde mijn tante dat ze mij twee keer borstvoeding heeft gegeven, maar dat mijn honger door deze borstvoeding niet gestild was. Is het toegestaan voor mij om met mijn nicht te trouwen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is in dit geval toegestaan om te trouwen met de dochter van je tante. Wat bevestigd is over het huwelijksverbod is dat het kind minimaal vijf keer de borstvoeding moet hebben gehad. Het bewijs hiervoor is de overlevering waarin cAa’ishah zegt: “Er was in de Koran neergezonden dat tien onbetwistbare borstvoedingen een huwelijksverbod bevestigden. Vervolgens werd dit opgeheven en werden het vijf onbetwistbare borstvoedingen.”

(Moeslim)

Imam an-Nawawie zei: “De geleerden verschilden van mening over het aantal keer dat een baby moet hebben gedronken voordat hij daadwerkelijk binnen de regelgeving valt van de borstvoeding. cAa’ishah, ash-Shaaficie en zijn metgezellen zeiden: “Er wordt geen huwelijksverbod bevestigd na minimaal vijf borstvoedingen.”

De meerderheid van de geleerden zei: “Het verbod wordt bevestigd na één borstvoeding.” Dit was onder andere wat Ibn ul-Moendhir heeft overgeleverd op gezag van, cAli, Ibn Mascoed, Ibn cOmar, Ibn cAbbaas, cAttaa’, Taawoes, Ibn ul-Moesayyab, al-Hassan, Makhoel, az-Zoehrie, Qataadah, al-Hakam, Hammaad, Maalik, al-Awzacie, ath-Thawrie en Aboe Haniefah.

Aboe Thawr, Aboe cOebayd, Ibn ul-Moendhir en Daawoed zeiden: “Het huwelijksverbod wordt bevestigd na drie borstvoedingen en niet minder.”

Ash-Shaaficie en degenen die zijn uitspraak hanteren, hebben de overlevering van cAa’ishah als bewijs aangenomen en zijn dus van mening dat het huwelijksverbod na vijf onbetwistbare borstvoedingen wordt bevestigd.

Sheikh Ibn Baaz werd gevraagd of het verbod wordt bevestigd als er drie keer de borstvoeding is genoten. De Sheikh antwoordde hierop het volgende: “Op deze drie borstvoedingen wordt geen verbod bevestigd. Het verbod wordt bevestigd na vijf borstvoedingen of meer.” De Sheikh haalde vervolgens de overlevering van cAa’ishah aan.

(Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 3, blz. 326)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien zei: “Eén borstvoeding heeft geen effect. Het dienen vijf borstvoedingen te zijn die vóór de spenen/ontwenningsperiode zijn en voordat er twee volle jaren zijn verstreken. Een persoon wordt geen zoon van een vrouw als hij één, twee, drie of vier keer borstvoeding heeft gehad. De borstvoedingen dienen vijf onbetwistbare borstvoedingen te zijn. Als men twijfelt of het vier of vijf borstvoedingen zijn, dan dient men uit te gaan van vier borstvoedingen. De stelregel is namelijk dat als men twijfelt over het aantal, dat men uitgaat van het minste. Als een vrouw zegt dat ze een kind heeft gevoed maar niet weet of het twee, drie, vier of vijf keer was, dan zeggen wij: “Dit kind is niet van jou.” Het dienen namelijk vijf onbetwistbare borstvoedingen te zijn zonder enige twijfel.”

(al-Fataawa al-Djaamicah lil-Mar’at il-Moeslimah, boekdeel 2, blz. 768)

Islamqa.com