De man gehoorzamen in het verbreken van contacten met verwanten

19023

Vraag:

Dient een vrouw haar man te gehoorzamen als hij haar ertoe beweegt de contacten met haar familie te verbreken, zoals haar moeder, vader, broers en zussen? En op wie rust de zonde hier?

De man gebruikt de overlevering als excuus waarin een vrouw haar vader overleed en zij haar vader niet meer zag voordat hij overleed, denkend hierin haar echtgenoot gehoorzaam te zijn. De Profeet (vrede zij met hem) was het eens met haar en zei vervolgens: “Haar vader is het Paradijs binnen getreden, of Allah heeft hem vergeven doordat zij haar echtgenoot gehoorzaam was.”

Hoe authentiek is deze overlevering? En wat is het oordeel betreffende dit onderwerp?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah heeft het verplicht gesteld om de ouders en de verwanten hun rechten te geven. Hij, de Verhevene, heeft het verboden om de contacten te verbreken met de ouders, omdat dit behoort tot ongehoorzaamheid. En na Shirk (polytheïsme) is dit de grootste zonde die een moslim kan begaan. Het verbreken van de contacten met de verwanten behoort dan ook tot de grote zondes. Allah zegt (interpretatie van betekenis):

“Het kan zijn, als jullie je afwenden, dat jullie verderf zaaien op de aarde en jullie familiebanden verbreken. Zij zijn degenen die Allah vervloekt heeft en die Hij doof gemaakt heeft, en Hij heeft hun ogen blind gemaakt.”

(Soerat Mohammed: 22-23)

Het is verboden voor de echtgenoot om zijn echtgenote zonder reden aan te sporen om de contacten met de verwanten te verbreken. Hij is op deze manier aanleiding voor een zonde en voor het verbreken van de familiebanden. Zelf begaat hij hierdoor ook een zonde. En het verderf is hier een grote zaak. Het gehoorzamen van de echtgenoot en het gehoorzamen van Degene Die recht heeft op het gehoorzamen, dient gepaard te gaan met deugdzaamheid. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het gehoorzamen dient gepaard te gaan met deugdzaamheid.”

Ook zei hij (vrede zij met hem): “Er is geen gehoorzaamheid aan enig schepsel als dit ongehoorzaamheid aan de Schepper behelst.”

Het is dus niet toegestaan voor de echtgenoot om zijn vrouw te verbieden om haar familiebanden te onderhouden, wanneer dit gebeurt binnen de grenzen van de Wetgeving en binnen de grenzen van de belangen. Hij dient haar zelfs hierin te steunen en haar aan te moedigen om deze zaak te onderhouden. Want in deze zaak bevindt zich voor hen beiden veel goeds.

Wat betreft de overlevering in de vraagstelling; ik heb daar nooit iets over gehoord noch iets van gezien, en ik weet niet wat de gesteldheid ervan is.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Saalih al-Fawzaan (Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 2, blz. 548)