Een vreemde vrouw een hand geven

31590

Vraag:

Wat is het oordeel over het hand geven aan een niet-mahram vrouw volgens de vier islamitische leerscholen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah:

1. De leerschool van Imam aboe Haniefah:

Ibn Nadjiem zegt:"het is niet toegestaan voor een man om het gezicht of de hand van een niet-mahram vrouw aan te raken, zelfs niet als het ontbreekt aan lustgevoelens."

(Al-Bahroe Ar-Raa’iq boekdeel 8 blz. 219.)

2. De leerschool van Imam Malik:

Mohammed ibnoe Ahmad (cOelaich) zegt: "het is niet toegestaan voor een vreemde man om het gezicht of de hand van een vreemde vrouw aan te raken."

(Minahoe Al-Djaliel sharhoe mokhtasar khaliel boekdeel 1 blz. 223.)

3. De leerschool van Imam Shaaficie:

Waliyyoe Ad-Dien Al-cIraaqi zegt: "onze geleerde vrienden hebben gezegd dat het niet toegestaan is om een vreemde vrouw aan te raken, zelfs niet op plaatsen die niet als cauwrah (intieme lichaamsdelen) worden beschouwd. Zoals het gezicht. Wel verschilden zij van mening over het kijken naar een vrouw zonder lustgevoelens en vrees voor het vervallen in fitnah. En het verbod op het aanraken van een vreemde vrouw is sterker dan het verbod op het kijken naar een vreemde vrouw. Er wordt alleen van dit oordeel afgeweken in geval van nood." (Tarh At-Tathrieb boekdeel 7 blz. 45-46)

4. De leerschool van Imam Ahmad:

Ibnoe Moeflieh zegt:"Imam Ahmad werd gevraagd over een man die een vreemde vrouw een hand geeft, waarna hij afwijzend antwoordde: ,,Niet doen." Toen vroeg ik :,,Mag hij haar dan een hand geven met tussenkomst van een stuk stof?" Toen zei hij:,, Nee." (Al-Adaab Ash-Sharciah boekdeel 2 blz. 257.)

Ook heeft Al-Imam Ibnoe Taymiah gekozen voor het verbod op het hand geven aan een vreemde vrouw. Hij voerde hiervoor als bewijs het feit dat aanraken erger is dan kijken naar een vreemde vrouw.