Erven van een niet-moslim

12623

Vraag:

Ik ben bekeerd, maar mijn ouders zijn geen moslims. Mag ik van ze erven?

Antwoord:

Over deze kwestie bestaat een meningsverschil tussen de geleerden. Sommige geleerden menen van wel en anderen van niet. Wij zelf neigen meer naar de mening die zegt dat het wel toegestaan is. Deze mening wordt ook gedeeld door grote metgezellen zoals Moecaadh ibn Djabal en Moecaawiyah ibnoe abie Soefyaan. Ook grote geleerden zoals Sacied ibnoe Moesayyib, ash-Shacbie, Ibraahiem an-Nakha’ie en Ibnoe Taymiyah schaarden zich achter deze mening.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

Gerelateerde onderwerpen:

Erfenis niet volgens Islam verdeeld