Familiebezoek en Ikhtilaat

12317

Vraag:

Ik zit met het volgende: Hoe kan men de familiebanden onderhouden zonder te vervallen in al-Ikhtilaat (mengen tussen man en vrouw) aangezien dit vaak onvermijdelijk is? Welke van de twee heeft voorrang als deze tegen elkaar ingaan en hoe zit het als het onmogelijk is om gescheiden te zitten? Kortom: Hoe dient men om te gaan met dit soort zaken die zich dagelijks voordoen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is prijzenswaardig dat jij het als een plicht ziet om deze vorm van al-Ikhtilaat tegen te gaan. Daarnaast is het zo dat wij niet alleen rekening houden met de familiebanden, maar zelfs hiernaar uitnodigen en dit stimuleren. Dit is uiteraard een vorm van het onderhouden van de familiebanden en is door Allah en Zijn Boodschapper voorgeschreven.

Deze twee zaken zijn niet met elkaar in tegenstrijd. Men kan verreweg blijven van deze verboden vorm van al-Ikhtilaat en desondanks toch de familiebanden onderhouden. Het geloof heeft beide zaken voorgeschreven. Het is dus onmogelijk dat deze twee zaken met elkaar in strijd kunnen zijn. Aan jou de taak om je uiterste best te doen om te waken over de beide zaken. Dit is niet onmogelijk aangezien velen hierin jou hierin voor zijn gegaan en het hun gelukt is hun normale levenspatroon te behouden.

Wat belangrijk is, is dat een persoon vastberaden is om dit voor elkaar te krijgen en hierover wil waken. Op het moment dat jullie op bezoek gaan bij familie, dan is het een gewenste zaak dat de mannen van de vrouwen worden gescheiden. De grootte van het huis hoeft hier geen invloed op te hebben.

De ontmoetingen die zich afspelen op straat of bij het betreden van het huis door één deur worden niet verboden of afgekeurd door het geloof. Het is weliswaar gewenst het zekere voor het onzekere te nemen om te voork√≥men dat dit een gewoonte wordt of dat men hier misbruik van maakt.

Tot slot moet je weten dat het behalen van het Paradijs enige inspanning en moeite vergt. Het Paradijs is omringd met zaken waar men van nature een afkeer van heeft. Een persoon moet dus geduld opbrengen in het gehoorzamen van zijn Heer. Dit is dan ook één van de zwaarste vormen van geduld. Men moet verder het goede blijven nastreven, totdat Allah hem uiteindelijk succes schenkt. Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem): “…Wie het goede nastreeft, zal deze tegemoet komen en wie het slechte vreest zal hiervan gevrijwaard worden.”

(at-Tabarie in al-Awsat en Hasan verklaard door Sheikh al-Albanie)

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com