Gedrag tegenover de schoonmoeder

26676

Vraag:

Is het voor een man toegestaan de banden met zijn schoonmoeder te verbreken, zijn stem tegen haar te verheffen of haar te beledigen? Antwoordt u alstublieft met Koranverzen of overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem). Deze kwestie is voor mij van groot belang. Mijn zus is getrouwd en haar echtgenoot veroorzaakt veel problemen voor ons door altijd met mijn moeder te discussiëren.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Een echtgenoot dient de familieleden van zijn vrouw goed te behandelen, vooral haar moeder. Dit zal namelijk leiden tot liefde, harmonie en een stabiel huwelijksleven. Als de echtgenoot zijn schoonmoeder eert, dan eert hij in feite zijn vrouw en de oma van zijn kinderen. Als hij slecht tegenover haar is, dan is hij slecht tegenover zijn vrouw en zijn kinderen. En faalt hij om een goede behandeling te geven, zoals Allah dat heeft bevolen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En ga op goede wijze met hen (d.w.z. met de vrouwen) om.”

(Soerat an-Nisaa’: 19)

“En voor hen (d.w.z. voor de vrouwen) zijn er rechten gelijk aan hun plichten, volgens dat wat redelijk is. Maar de mannen hebben een rang boven hen. En Allah is Almachtig, Alwijs.”

(Soerat al-Baqarah: 228)

Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “De beste van jullie is degene die het beste is voor zijn vrouw. En ik ben de beste voor mijne echtgenoten.”

(at-Tirmidhie en Ibn Maadjah)

Denk aan hoe de Profeet (vrede zij met hem) was. Hij was gewoon de vriendinnen van Khadiedjah (moge Allah tevreden met haar zijn) zelfs na haar overlijden te eren. Dit ondersteunt wat we hebben gezegd. Namelijk dat het eren van familieleden en vriendinnen van de vrouw gelijk staat aan het eren van haar.

cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: “Ik voelde nooit jaloezie voor één van de vrouwen van de Profeet (vrede zij met hem), behalve voor Khadiedjah. Ook al heb ik haar nooit ontmoet.” Ze zei: “Als de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) een schaap slachtte, zei hij: “Stuur dit naar de vriendinnen van Khadiedjah.” Op een dag ergerde ik hem door te zeggen: “Khadiedjah?” De Boodschapper van Allah zei: “Haar liefde zit diep in mijn hart.”

(Moeslim)

Ook is overgeleverd dat cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: “Haalah bint Khoewaylid, de zus van Khadiedjah, vroeg toestemming om bij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) binnen te komen. Hij herinnerde hoe Khadiedjah om toestemming vroeg en werd blij toen hij het hoorde. Hij zei: “O Allah, Haalah bint Khoewaylid.”

(Moeslim)

Beledigen en het verheffen van de stem zijn zaken die in strijd zijn met goede omgang. Het is een zonde en het is niet toegestaan voor een moslim om een medemoslims te beledigen.

Zo is ook het verbreken van de banden en het negeren van anderen verboden in de Islam. Aboe Ayyoeb al-Ansaarie (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder meer dan drie dagen te verlaten. Steeds als zij elkaar tegenkomen, dan wenden zij zich van elkaar af. De betere van hen is degene die de ander het eerst groet met de Salaam.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Deze echtgenoot dient Allah te vrezen en zijn vrouw en haar familieleden goed te behandelen. Dit om liefde en harmonie te vermeerderen en zodat Allah zijn familie, huis en kinderen zal zegenen.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com