Gedwongen bezoeken van schoonmoeder

37105

Vraag:

Mijn man dwingt mij om dagelijks zijn moeder te bezoeken. Ben ik verplicht om hier gehoor aan te geven?

Antwoord:

Oorspronkelijk is de vrouw niet verplicht om haar schoonmoeder te bezoeken. De schoonmoeder behoort namelijk niet tot de familiecontacten die zij verplicht is om te onderhouden. Sheikh Ibn Baaz werd gevraagd over de familiecontacten die door een persoon onderhouden dienen te worden. Hij antwoordde toen dat dat de bloedverwanten betreft van vaders- en moederskant. Dat zijn degenen over wie Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Maar de bloedverwanten hebben meer recht op elkaar zoals (geschreven) staat in het Boek van Allah.”

(Soerat al-Anfaal: 75)

(Fataawa Islaamiyyah; boekdeel 4, blz. 195)

De schoonmoeder of -vader behoort niet tot de bloedverwanten van de echtgenote van hun zoon. Dus de man kan niet van zijn vrouw eisen dat zij dagelijks op bezoek gaat bij zijn ouders. Zij is dus ook niet zondig als zij dit weigert. Wat wij de man in dit geval adviseren, is om samen met zijn vrouw tot een tussenoplossing te komen die beide partijen tot tevredenheid stemt. Zo kunnen zij bijvoorbeeld afspreken dat de vrouw één keer in de zoveel tijd de schoonouders bezoekt zodat de schoonouders niet het gevoel krijgen dat hun schoondochter hen niet wenst te zien of te spreken.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

Gerelateerde onderwerpen:

Ik kan niet overweg met mijn schoonmoeder

Schoonmoeder mag mij niet. Wat moet ik doen?

Je schoonvader oom en je schoonmoeder tante noemen

Vrouw verbieden haar familie te bezoeken