Het opstellen van een testament

15252

Vraag:

Is het opstellen van een testament verplicht? En dienen hierbij getuigen aanwezig te zijn? Ik ben niet op de hoogte van de Islamitische richtlijnen hierover en zou hier graag bij geholpen worden.

Antwoord:

Alle Lof zij Allah.

Men dient het testament op te stellen door te beginnen met het volgende:

“Ik ben ….., de zoon/dochter van ….. en ik getuig dat er geen god is dan Allah, de Ene Die geen deelgenoten kent, en dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. En ik getuig dat cIesa een dienaar en Boodschapper is van Allah en dat Allahs Woord Maryam heeft bereikt en dat Hij Zijn Geest in haar heeft geblazen. En ik getuig dat het Paradijs en de Hel waarheid zijn en dat er geen twijfel is dat het Uur zal aanbreken. En ik getuig dat Allah iedereen uit het graf zal opwekken.

Ik adviseer mijn familie, kinderen en mijn andere naasten om Allah te vrezen, de Openbaring hoog te houden en om Allah en Zijn Boodschappers te gehoorzamen. En ik adviseer hen om anderen te herinneren aan de Waarheid en hen aan te sporen tot geduld. Ik adviseer hen met hetzelfde advies van Ibraahiem (vrede zij met hem) aan zijn zonen en van Yacqoeb (interpretatie van de betekenis):

“En Ibraahiem droeg aan zijn kinderen op en Yacqoeb (deed dit ook): “O mijn kinderen, voorwaar, Allah heeft de godsdienst voor jullie gekozen, sterf daarom niet anders dan als moslims.”

(Soerat al-Baqarah: 132)

Hierna benoemt men wat hij wenst na te laten aan een derde van zijn bezit of minder dan dat. Hierna laat hij weten welke kosten men volgens de Islamitische Wet nog moet voldoen en stelt hiervoor iemand aan.

Het opstellen van een testament is niet verplicht, maar wel aangeraden als men iets wilt nalaten. Dit is bevestigd in een overlevering van Ibn cOmar, waarin de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het is niet gepast voor een moslim dat hij twee nachten doorbrengt en hij iets heeft dat hij in zijn testament wil opnemen, zonder dat zijn testament geschreven en bij hem is.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Maar als iemand nog schulden heeft of anderen nog hun rechten terug moet geven, zonder dat dit vastgelegd is, dan is men verplicht om deze rechten in het testament op te nemen. Niemand mag namelijk onrecht worden aangedaan.

Verder is het men gegeven om twee integere getuigen aan te wijzen die het testament vaststellen. Men kan dit testament dan toevertrouwen aan een persoon van kennis die het testament vervolgens officieel maakt. Het is de erflater echter niet gegeven om genoegen te nemen met hetgeen hij zelf opschrijft, omdat de mensen dit verdacht kunnen vinden en zij zijn betrouwbaarheid in twijfel kunnen trekken.

En Allah is de Schenker van succes.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz (Madjallat ul-Bahoet ul-Islamiyyah, boekdeel 33, blz.111)