“Het Paradijs bevindt zich onder de voeten van je moeder”

25374

Vraag:

Hoe zit het met de authenticiteit van de overlevering: “Het Paradijs bevindt zich onder de voeten van je moeder.” ?

Antwoord:

De overlevering met deze bewoording is zwak. Desondanks is er bewijs te vinden waaruit blijkt dat de inhoud van deze woorden wel klopt. Zo is de keten van de overlevering zwak, maar is de tekstuele bewoording van de overlevering qua inhoud correct. Dit laatste blijkt uit de overlevering die te vinden is in de Soennah waarin een persoon tegen de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “O Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), ik ben vanuit Jemen gekomen om de eed bij u af te leggen voor de Hidjrah (emigratie) en jihad.” Hierop zei hij: “Is je moeder nog in leven?”, waarna hij zei: “Ja!” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei hierna: “Begeef je bij haar voeten, want het Paradijs bevindt zich daar.”

Deze overlevering is door meerdere geleerden als Hasan (goed) geclassificeerd.

De geleerden hebben aangegeven dat deze woorden erop duiden dat de voeten hier symbool staan voor het gehoorzamen van haar en jezelf nederig opstellen tegenover haar, zoals Allah zei: “En verlaag voor hen (d.w.z. voor de ouders) de vleugel van nederigheid (d.w.z. wees zachtaardig voor hen) als blijk van genade…

(Soerat al-Israa’: 23)

Oftewel, stel jezelf nederig op tegenover haar en voorzie in haar behoeften zonder jezelf hoogmoedig op te stellen, zodat je hiermee tot de inwoners van het Paradijs zult behoren.

Sheikh Mohammed Moekhtaar ash-Shanqietie