Is de ex-vrouw van mijn vader mijn Mahram?

14683

Vraag:

Mijn vader is gescheiden van zijn nicht, omdat ze geen kinderen kon krijgen. Vervolgens is hij hertrouwd met mijn moeder. Is het voor mij toegestaan om zijn eerste echtgenote te groeten of niet?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De (ex-)echtgenote van jouw vader is Mahram voor jou, ongeacht of ze kinderen met hem heeft of niet. Ook al hebben ze slechts de trouwakte opgesteld en het huwelijk niet geconsumeerd, dan is zij alsnog Mahram van jou. Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis):

“En huw niet van de vrouwen die jullie vaders huwden…”

(Soerat an-Nisaa’: 22)

De echtgenoten van zowel de vaders als van de grootvaders zijn op basis van de trouwakte Mahram van jou. Is het huwelijk nog niet geconsumeerd, dan zijn zij als Mahram van jou. En als het huwelijk wel geconsumeerd is, dan is zij vanzelfsprekend Mahram van jou. Ongeacht of ze wel of geen kinderen hebben.

Kortom: De echtgenoten van de vaders en grootvaders zijn Mahram, ongeacht of ze wel of geen kinderen van hen hebben.

En Allah weet het het beste.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz
(Fataawa Noer calad-Darb, boekdeel 3, blz. 1.545)