Je afzonderen met je schoonzus

21806

Vraag:

Is het voor mij toegestaan om de zus van mijn vrouw de hand te schudden en samen met haar te zitten, alsof het mijn eigen zus is?

Antwoord:

In de Naam van Allah. Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de beste der schepselen, diens familie, metgezellen en degenen die hem loyaal zijn. Voorts…

De zus van de vrouw wordt niet gezien als Mahram van haar zwager. Het is dus niet toegestaan voor hem om haar de hand te schudden, zich met haar af te zonderen of zonder de aanwezigheid van een Mahram met haar te reizen. Het uitgangspunt hier is dat zij tijdelijk voor hem verboden is en niet permanent. Sommige mensen beschouwen haar als een Mahram, omdat Allah het verboden heeft om haar te huwen. Zij zou daarom gezien moeten worden als een moeder. Dit is echter incorrect. Zij is namelijk slechts tijdelijk voor hem verboden. Dit op basis van de Woorden van Allah:

“Verboden voor jullie om mee te trouwen zijn: (…) en dat jullie twee zussen tegelijkertijd huwen.”

(Soerat an-Nisaa’: 23)

Wanneer deze persoon namelijk van haar zus scheidt en haar wachtperiode verstrijkt, is het hem gegeven om met haar te trouwen. Om deze reden wordt zij gezien als iemand die tijdelijk verboden is voor hem en niet permanent. Ingeval van het zijn van een Mahram geldt als voorwaarde dat deze persoon permanent verboden voor jou is.

Gemakzuchtig zijn in het afzonderen met de zus van je vrouw, het schudden van haar hand of het reizen met haar zonder een Mahram is allemaal verboden. De zus van de vrouw wordt dus niet gezien als een Mahram, maar als een vreemde. Het zich berusten op bovenstaand vers is dan ook ongegrond en niemand van de geleerden heeft ooit beweerd dat zij gezien wordt als een Mahram.

Zij is slechts verboden in de hoedanigheid zoals hierboven beschreven. En Allah weet het het best.

Sheikh Moehammad Moekhtaar ash-Shanqietie