Kinderen adopteren

23023

Vraag:

Indien een persoon een kind wil adopteren vanuit een weeshuis, is het dan toegestaan voor de verantwoordelijken om adoptie te laten plaatsvinden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het adopteren van kinderen kan opgedeeld worden in twee categorieën, de verboden categorie en de toegestane categorie. De verboden categorie houdt in dat het kind wordt geadopteerd en beschouwd wordt als zijnde het kind van de adoptieouders en daarmee onder de daarbij behorende regelgeving valt. Dit is niet toegestaan. Allah, de Verhevene, heeft dit nietig verklaard in de Koran. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En Hij heeft niet jullie aangenomen zonen tot jullie (echte) zonen gemaakt…”

(Soerat al-Ahzaab: 4)

De tweede vorm die voorgeschreven is en aanbevelingswaardig kan zijn, betekent het vriendelijk zijn ten opzichte van het kind, hem een rechtschapen religieuze opvoeding meegeven op de goede weg en hem datgene leren wat nuttig voor hem zal zijn in deze wereld en in het Hiernamaals.

Het is niet toegestaan om een kind zomaar door iemand te laten adopteren. Laat het kind geadopteerd worden door iemand die bekend staat om zijn betrouwbaarheid, religieuze toewijding en goed karakter. Hij die zorg zal dragen voor de belangen van het kind. Daarnaast dient hij een lokale inwoner te zijn, zodat hij het kind niet wegneemt naar een ander land. Dit kan er namelijk toe leiden dat zijn religieuze toewijding verloren zal gaan in de toekomst.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, in zowel het geval van het kind als de adoptieouders, dan is het toegestaan om een wees wiens ouders onbekend zijn te laten adopteren. Moge Allah jou beschermen.

Sheikh Mohammed ibnoe Ibrahiem (Fataawa Samaahat ash-Shaykh Mohammed ibnoe Ibraahiem)