Mag een gescheiden vrouw alleen wonen?

23436

Vraag:

Een vrouw is een keer gescheiden, huurt een appartement en werkt hard om haar dochter een comfortabele omgeving te bieden. Ze is niet gierig ingesteld tegenover haar ouders, broers en zussen. Toen haar vader overleed was hij tevreden over haar. Het probleem is nu dat haar moeder haar dwingt om met haar te wonen in een klein appartement. Deze vrouw kan echter niet bij haar moeder intrekken, omdat de moeder slecht gehumeurd is en niemand respecteert, moge Allah ons en haar vergeven. Wel komt zij haar verplichtingen na.

Als de gescheiden vrouw weigert om met haar te wonen, omdat ze de problemen niet kan verdragen, maakt zij zich dan schuldig aan een zonde?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De verheven rechten tegenover de moeder zijn algemeen bekend. Het is verplicht om haar te eren en goed te behandelen. Maar zoals jij het beschrijft, namelijk dat de dochter benadeeld zal worden als zij met haar moeder woont en zij daarom in haar eigen appartement wil blijven, dan is zij niet zondig.

Wel dient de plaats waar zij woont veilig te zijn en dient het feit dat zij alleen woont geen kwade gevolgen te hebben. Zolang zij dus haar plichten nakomt jegens haar moeder door haar te eren, vriendelijk te behandelen, haar te dienen wanneer ze dat nodig heeft of haar financieel bij te staan, dan rust er geen zonde op haar.

De Permanente Commissie voor het geven van Fataawaa werd ook gevraagd over iemand die alleen wilde wonen (van zijn ouders vandaan), omdat hij zich niet op zijn gemak voelde wanneer hij met zijn familie woonde.

De Commissie antwoordde: "Als de situatie is zoals omschreven en jij je niet op je gemak voelt wanneer jij in je ouderlijke huis woont, dan rust er geen zonde op jou als je op afstand woont van je familie. In een afzonderlijk huis, om zo de rust te vinden. Wel dien je je plichten jegens jouw ouders na te komen en de familiebetrekkingen aan te houden en deze niet te verbreken."

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa'imah, boekdeel 25, blz. 169)

Allah weet het het best.

islamqa.com