Mijn moeder of mijn vrouw?

28085

Vraag:

Wie geniet de voorkeur bij de moslim, zijn moeder of zijn echtgenote?

Antwoord:

Alle Lof zij Allah.

Het is de moeder die de voorkeur geniet bij de moslim. Dit op basis van de overlevering waarin in een man de Profeet (vrede zij met hem) vroeg: “Wie heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap?” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Je moeder!” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je moeder!” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je moeder! … ”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Er is wel één zaak waar de echtgenote een voorkeurspositie geniet en dat is bij het onderhoud. Als de man niet in staat is om zowel zijn moeder als zijn vrouw te onderhouden, dan verdient zijn vrouw de voorkeur.

De moslim moet overigens iedereen zijn recht geven en hij moet degene die onrecht is aangedaan helpen. Wanneer zijn moeder zijn echtgenote onrecht aandoet, dan moet hij dit onrecht tegengaan op een vriendelijke en rechtvaardige manier.

En Allah weet het beter.

Sheikh Mohammed Saalih al-Munadjjid