Oem Haraam en Oem Soelaym

4748

Vraag:

Wat is de relatie van de Profeet (vrede zij met hem) met Oem Soelaym en Oem Haraam. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om naar hun huizen te gaan en daar uit te rusten. Waren deze twee vrouwelijke metgezellen Mahaarim voor hem? En op welke manier?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Oem Soelayms volledige naam was Sahlah of Roemaylah of Moelaykah bint Milhaan ibn Khaalid ibn Zayd ibn Haraam ibn Djoendoeb al-Ansaariyyah. Zij was de moeder van Anas ibn Maalik en is het meest bekend onder haar familienaam; er is verschil van mening over haar voornaam.

(al-Isaabah, boekdeel 8, blz. 227)

Oem Haraam was de dochter van Milhaan, en de zus van Oem Soelaym. Ibn cAbdil-Barr zei: "Ik kon haar werkelijke naam niet achterhalen."

Zij waren beide Mahaarim van de Profeet (vrede zij met hem).

Anas ibn Maalik heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gewoon was om binnen te gaan bij Oem Haraam bint Milhaan en zij hem (vrede zij met hem) te eten gaf. Oem Haraam was getrouwd met cOebaadah ibn us-Saamit.

Op een dag kwam de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) binnen en zij voorzag hem (vrede zij met hem) van wat voedsel en begon zijn baard te borstelen. Toen ging de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) slapen, werd wakker en lachte. Oem Haraam vroeg hem: "Wat maakt jou aan het lachen, o Boodschapper van Allah?" Hij zei: "Sommige mensen van mijn Oemmah werden mij getoond in mijn droom, en zij vochten omwille van Allah, zeilde in het midden van de zee als koningen op tronen of als koningen zittend op hun tronen." (de verhaler is niet zeker van de manier van uitdrukken).

Oem Haraam voegde hieraan toe: "Ik zei: "O Boodschapper van Allah, bid tot Allah en vraag hem om mij tot één van hen te maken." Dus de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) bad tot Allah voor haar en legde vervolgens zijn hoofd weer neer en sliep. Toen hij (vrede zij met hem) wakker werd, lachte hij weer. Ik zei: "Wat maakt jou aan het lachen, o Boodschapper van Allah?" Hij (vrede zij met hem) zei: "Sommige mensen van mijn Oemmah werden mij getoond in mijn droom, en zij vochten omwille van Allah." Hij (vrede zij met hem) zei hetzelfde als hij daarvoor zei. Ik zei: "O Boodschapper van Allah, bid tot Allah en vraag hem om mij tot één van hen te maken." Hij zei: "Jij zult onder de eersten van hen zijn."

Vervolgens zeilde Oem Haraam over de zee gedurende de Kalifaatschap van Moecaawiyah ibn abie Soefyaan, en ze viel neer van haar rijdier nadat zij aan land raakte en overleed.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Anas ibnoe Maalik zei: "De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om het huis van Oem Soelaym binnen te treden en sliep op haar matras als zij er niet was. Hij (vrede zij met hem) kwam op een dag langs en sliep op haar matras, toen kwam iemand naar haar toe en zei tegen haar: "De Profeet (vrede zij met hem) slaapt in jouw huis op jouw bed." Zij kwam vervolgens en zag dat hij (vrede zij met hem) zweette en een kledingstuk van hem – dat op het matras lag – was doorweekt van het zweet. Ze opende vervolgens haar doos, verzamelde het zweet en perste dit uit in flessen. De Profeet (vrede zij met hem) werd wakker en zei: "Wat ben jij aan het doen, o Oem Soelaym?" Zij zei: "O Boodschapper van Allah, we hopen op de zegeningen van dit zweet voor onze kinderen." En hij (vrede zij met hem) zei: "Je hebt gelijk."

(Moeslim)

Imam an-Nawawie zei: "De geleerden waren het erover eens dat Oem Haraam een Mahram van de Profeet (vrede zij met hem) was, maar zij verschilden van mening over de manier waarop. Ibn cAbdil-Barr en anderen zeiden dat zij één van zijn tantes was van moederskant, middels borstvoeding. Anderen zeiden dat zij een tante van vaderskant of grootvaderskant was, omdat cAbdoel-Moettaalibs moeder van Banoen-Nadjjaar was."

Hij zei ook: "Oem Haraam was de zus van Oem Soelaym en zij waren tantes van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en zijn Mahraams. Of via borstvoeding of via bloed. Het was dus toegestaan voor hem (vrede zij met hem) om alleen met hen te zijn en hun huizen te betreden. En hij (vrede zij met hem) heeft daarnaast nooit andere huizen betreden, op die van zijn vrouwen na.

Islamqa.com