Ongesluierd bij de ooms van je ouders

15871

Vraag:

Is het voor de vrouw toegestaan om zich (ongesluierd) te tonen aan de oom (van zowel de vaders- als de moederskant) van haar moeder? En hoe zit het met de oom (van zowel de vaders- als de moederskant) van haar vader? Kortom, worden al deze personen gezien als een Mahram van haar?

Antwoord:

Inderdaad, indien de moeder of vader van deze vrouw een oom (d.w.z. de broer van de ouder) heeft, dan is deze persoon een Mahram voor deze vrouw. Net zoals haar eigen oom dat ook is. De oom van de vader wordt namelijk ook gezien als jouw oom, net zoals de oom (van moederskant) ook gezien wordt als jouw oom1. Hetzelfde kan gezegd worden over de oom van zowel de vaders- als moederskant van jouw moeder. Dit zijn bloedverwanten en daarmee ook jouw ooms.

Sheikh Moehammad ibnoe Saalih al-ʿOethaymien
(Al-Fataawa al-Djaamiʿah lil-Mar’at il-Moeslimah, boekdeel 2, blz. 596)

1. Ooms aan vaders- en moederskant hebben in het Arabisch een eigen benaming (ʿAmm en Khaal). Vandaar dat hier beide varianten benoemd worden in de vertaling.