Schoonouders vader of moeder noemen

10658

Vraag:

Is het toegestaan om mijn schoonmoeder ‘moeder’ te noemen, en mijn schoonvader ‘vader’?

Antwoord:

Wanneer een persoon tegen zijn schoonmoeder ‘moeder’ zegt, dan doet hij dit als blijk van goede manieren. Of dat hij tegen zijn schoonvader ‘vader’ zegt. Dit is toegestaan als dit gezegd wordt als vorm van respect. Zo staat er vermeld in een overlevering, waarvan de keten nader onderzocht moet worden, dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Ik neem voor jullie de positie in van de vader.”

Ook riep de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) een persoon van de Ansaar als ‘oom’, terwijl hij niet zijn oom was. Hij was daarentegen slechts verre familie van moederskant. Hij zei tegen deze persoon: “O oom (van moederskant), zeg: Laa ilaaha illAllaah.” En in een andere versie zei hij (vrede zij met hem): “O oom (van vaderskant), zeg: Laa ilaaha illAllaah.”

Sheikh Moestafa al-ʿAdawie