Uitgeven aan de ouders

7965

Vraag:

Wanneer is het voor een persoon verplicht om voor zijn ouders uit te geven?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het basisprincipe in het uitgeven aan familieleden, zoals ouders en kinderen, kan gevonden worden in de Koran, Soennah en consensus van de geleerden.

In de Koran is onder meer het volgende vermeld (interpretatie van de betekenis):

“En de vader van het kind dient de kosten voor het eten en de kleding van de moeder op een redelijke wijze te dragen.”

(Soerat al-Baqarah: 233)

“En jouw Heer heeft bepaald dat jullie niets, behalve Hem Alleen aanbidden, en goed voor de ouders zijn.”

(Soerat al-Israa’: 23)

Goedheid tegenover ouders behelst ook het uitgeven aan hen voor dat wat noodzakelijk is.

Met betrekking tot de Idjmaac (consensus) zegt Ibn ul-Moendhir: “De geleerden zijn het erover eens dat het uitgeven aan arme ouders, die geen bron van inkomsten of geld hebben, een verplichting is die rust op de zoon die van zijn bezit moet uitgeven hiervoor.”

De verplichting om uit te geven is wel gebonden aan de voorwaarde dat degene die dit doet hiertoe ook in staat is. En dat degene aan wie geld wordt uitgegeven in moeilijkheid verkeert en behoeftig is hieraan, aldus de heersende consensus.

Al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah
(boekdeel 39, blz. 22)