Verloren geliefden in het Paradijs

10475

Vraag:

Ik ken een meisje waar ik vroeger tevergeefs mee wilde trouwen. Haar familie had een huwelijk met een ander gearrangeerd, ondanks het feit dat ze hier onwillig tegenover stond. Als wij, met de Wil van Allah, het Paradijs mogen binnentreden, zal Allah haar dan getrouwd laten zijn met de man waarmee ze niet wilde trouwen of de man (van haar dromen) waar ze wel mee wilde trouwen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste: Er dient opgemerkt te worden dat het een moslim niet is toegestaan om te communiceren met een vrouw die geen Mahram is. Het is dus zeker niet toegestaan om meer dan dat te doen, zoals het ontmoeten van elkaar en het alleen zijn met haar. Dit is het probleem van de communicatie tussen de twee seksen. Dit is het gevolg van grote fitna (verleiding), het kwade dat daarop volgt en het volgen van de wegen van de Shaytaan. In zoverre dat de mensen in grote problemen raken en grote zondes begaan. Allah verhoede!

Ten tweede: Wanneer het huwelijkscontract wordt gesloten in overeenstemming met de Wetten van Allah, de Verhevene, en de man haar laatste echtgenoot is, dan zal hij haar man zijn in het Paradijs. De correcte mening met betrekking tot deze zaak is dat de vrouw behoort tot haar laatste echtgenoot. En niet aan degene met het beste karakter. Hierin heeft ze geen keuze. Als ze slechts één man had en er was niemand anders tot haar dood, of hij stierf en ze is niet hertrouwd, dan is de zaak duidelijk en zal hij haar man zijn in het Paradijs. Indien natuurlijk beide partners behoren tot de mensen van het Paradijs.

Ten derde: Ons advies aan jou is:

1.     Blijf uit de buurt van deze vrouw en verwijder jezelf uit haar leven, zodat je niet de veroorzaker zal zijn van het kwade, een gezin ontwricht of een huwelijksbreuk veroorzaakt.

2.     Stop ermee aan haar te denken, zodat je jezelf niet onnodig kwelt met gedachte over iets wat je niet zal baten. En dat het niet leidt tot ergere dingen, zoals ziektes van depressie en angst, die vervolgens weer leiden tot lichamelijke ziekten.

3.     Ga door met je leven en zoek naar een rechtschapen vrouw die voor je zal zorgen en je verder zal helpen met je religie. Maak gebruik van je leven om goede en nuttige dingen te doen, een rechtschapen gezin te vormen en je kinderen een goede opvoeding te geven. Dit is beter voor zowel je religieuze als je wereldse belangen dan het leven in een droomwereld die slechts pijn veroorzaakt.

4.     Begrijp dat het Paradijs niet een ontmoetingsplaats is voor geliefden! Deze verboden relatie die je had met deze vrouw kan nooit een plaats hebben in het Paradijs van Allah. Deze vrouw is verder gegaan en is een legitiem huwelijk aangegaan. Treed niet op als een maatschappelijk werker die op zoek is naar een vrouw wiens familie haar dwong tot een huwelijk of niet gesteld is op haar man. Doe wat zij ook heeft gedaan en ga een legitiem huwelijk aan. Belet jezelf je leven te verspillen aan iets dat jezelf schaadt in dit wereldse en het Hiernamaals. Wellicht zal Allah je iemand beter schenken dan haar.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com