Wanneer familiebanden verbreken?

62743

Vraag:

Onder welke omstandigheden is het toegestaan om de familiebanden te verbreken?

Antwoord:

Het verbreken van de familiebanden behoort tot de allergrootste zonden. De metgezel Djoebayr ibnoe Moetcim hoorde de Profeet (vrede zij met hem) zeggen: “Een verbreker (van de familiebanden) betreedt niet het Paradijs.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Zelfs als iemand geconfronteerd wordt met het slechte gedrag van sommige familieleden, geeft dit hem nog steeds niet het recht om de banden met hen te verbreken. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De onderhouder van de familiebanden is niet de beloner (d.w.z. degene die de banden onderhoudt met de familieleden die dat ook doen). Maar de onderhouder is degene die de familiebanden onderhoudt die (door andere familieleden) worden verbroken.”

(al-Boekhaarie)

Het is oorspronkelijk verboden voor een moslim om een andere moslim meer dan drie dagen niet te spreken. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het is niet toegestaan voor een moslim om zijn (moslim)broeder meer dan drie nachten te verlaten (d.w.z. niet te spreken). Als zij elkaar tegenkomen, dan wendt deze zich af en de andere wendt zich ook af. En de beste van hen is hij die bij de andere begint met de Salaam (vredesgroet).”

(al-Boekhaarie)

Als dit verbod betrekking heeft op de gewone moslim, dan is het in geval van familieleden nog meer van kracht. De enige uitzondering hierop is wanneer het onderhouden van de familiebanden een reële schade oplevert voor de persoon. Imam Ibnoe cAbdil-Barr heeft gezegd: “Zij (de geleerden) zijn het erover eens dat het verlaten van iemand (d.w.z. het verbreken van de banden met hem) langer dan drie dagen toegestaan is, als het spreken met hem leidt tot mindering van iemands geloof of tot schade aan zijn persoon of wereldse (zaken).”

(Soeboel us-Salaam; boekdeel 4, blz. 228)

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

Gerelateerde onderwerpen:

Wat is het oordeel van het onderhouden van familiebetrekkingen en wat is de beloning hiervan?

Ik kan niet overweg met mijn schoonmoeder

Vrouw verbieden haar familie te bezoeken

Mijn moeder steunt mijn praktiseren niet

Tegenwerking van je ouders

Het islamitische gezin

Een onrechtvaardige vader haten