Wanneer kan het kind als Mahram fungeren?

8406

Vraag:

Wanneer kan een kind fungeren als Mahram voor zijn moeder? Is dat op het moment dat hij de puberteit bereikt of zodra hij in staat is om onderscheid te maken[1] (tussen zaken)?

Antwoord:

Men kan pas als Mahram fungeren wanneer hij volwassen is en in het bezit is van verstandelijk vermogen. Wie de puberteit nog niet heeft bereikt kan daarom niet fungeren als Mahram, net zoals degene die verstandelijke beperkingen heeft ook niet als Mahram kan fungeren.

Sheikh Moehammad ibnoe Saalih al-ĘżOethaymien

[1] Ook wel Tamyiez genoemd in het Arabisch.