Wat is het oordeel van het onderhouden van familiebetrekkingen en wat is de beloning hiervan?

14688

Vraag:

Wat is het oordeel van het onderhouden van familiebetrekkingen en wat is de beloning hiervan?

Antwoord:

Het onderhouden van familiebetrekkingen is een verplichting die vele deugdelijke zaken bevat. "Allah draagt er zorg voor de banden in stand te houden met degene die de familiebetrekkingen in stand houdt en de banden te verbreken met degene die de familiebetrekkingen verbreekt . "

(Boecharie en Moeslim)

Ook bericht de Profeet (vrede zij met hem): "Wie ervan houdt dat zijn leven verlengd wordt en zijn levensonderhoud vermeerderd wordt, laat hem dan zijn familiebetrekkingen onderhouden."

(Boecharie en Moeslim)

Immers het verbreken van de familiebetrekkingen is een reden om vervloekt te worden door Allah. Allah de Verhevene zegt namelijk (interpretatie van de betekenis): "Het kan zijn dat als jullie je afwenden, jullie verderf zaaien op de aarde en jullie familiebetrekkingen verbreken. Zij zijn degenen die Allah vervloekt heeft en die Hij doof heeft gemaakt en hun ogen heeft verblind."

(Mohammed:23-24)

Het is tevens een reden dat Allah de band tussen Hem en Zijn dienaar verbreekt. Allah de Verhevene zegt namelijk tegen de familieband: "Ik zal degene die jou verbreekt verbreken". Wie de familieband verbreekt moet Allah de Verhevene vrezen en deze alsnog onderhouden, opdat zijn leven verlengd wordt, zijn levensonderhoud vermeerderd wordt en zijn familie ook de betrekkingen met hem blijft onderhouden. Want de persoon wordt beloond naar zijn daden.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Fatawaa al-cOelamaa al-Balad il-Haraam blz. 1532