Wie zijn de Mahaarim?

50709

Vraag:

Wie zijn de (permanente) Mahaarim van de man en de vrouw waarmee geen huwelijk aangegaan kan worden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet.

De Mahaarim van de man zijn de vrouwen waarmee het verboden voor hem is om mee te trouwen en die zonder Hidjaab in hun omgeving mogen zijn. Allah heeft deze vrouwen in de Koran genoemd (interpretatie van de betekenis):

“Verboden voor jullie (om mee te trouwen) zijn: jullie moeders, jullie dochters, jullie zussen, jullie tantes (van vaderskant), jullie tantes (van moederskant), de dochters van jullie broers en de dochters van jullie zussen.”

(Soerat an-Nisaa’: 23)

Dit zijn de zeven groepen vrouwen die, vanwege de bloedband, verboden zijn voor de man (oom mee te trouwen). Hieronder vallen de moeder, de dochter en de zus. Inclusief de halfzus. Daarnaast zijn de tantes van vaderskant en die van moederskant voor hem verboden. Hierbij maakt het niet uit of het de zus van de vader of de moeder is of dat het de tante betreft van de vader of van de moeder. Ook de dochters van de broer en zus zijn voor de man verboden. Het maakt hierbij niet uit of het een kind of een kleinkind is van de broers of de zussen. Deze zeven groepen vrouwen zijn voor de man verboden op basis van de bloedband. De groepen vrouwen die voor hem verboden zijn op basis van bloedband zijn dit ook op basis van borstvoeding. Dus de zoogmoeder, de zoogzus, enz.

Daarnaast zijn er vier groepen vrouwen die voor de man verboden zijn op basis van het aangaan van een huwelijk. Dit zijn de echtgenote van de vader (stiefmoeder), de echtgenote van de zoon (schoondochter), de moeder van de echtgenote (schoonmoeder) en de dochter van de echtgenote (stiefdochter). De dochter van de echtgenote is pas voor de man verboden, nadat hij het huwelijk met haar heeft geconsumeerd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En jullie stiefdochters die onder jullie voogdij vallen en met wier moeders jullie gemeenschap hebben gehad. Maar als jullie nog geen gemeenschap met hen hebben gehad, dan treft jullie geen blaam (om te trouwen met hun dochters).”

(Soerat an-Nisaa’: 23)

In geval van de stiefdochter geldt dat het huwelijk geconsumeerd moet worden met haar moeder. Het volstaat dus niet dat er slechts een huwelijksakte is opgesteld en het huwelijk niet is geconsumeerd.

Het tegenovergestelde geldt ook voor de vrouw. Haar Mahaarim zijn: haar vader, haar zoon, haar broer, haar oom (van vaderskant), haar oom (van moederskant), de zoon van haar broer en de zoon van haar zus. En hetzelfde geldt ook voor haar familie op basis van borstvoeding.

Op basis van schoonfamilie zijn voor haar verboden: de vader van haar man (schoonvader), de zoon van haar man (stiefzoon) en de man van haar moeder (stiefvader) en de man van haar dochter (schoonzoon).

En Allah weet het het best.

Team al-Yaqeen