Zorgen voor mijn inwonende zieke schoonvader

7153

Vraag:

De vader van mijn echtgenoot die de ziekte van Alzheimer heeft, is bij ons in komen wonen. Dit veroorzaakt veel problemen en stress. Wat zijn mijn plichten tegenover mijn schoonvader?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De echtgenote is niet verplicht om de vader, moeder of andere familieleden van haar echtgenoot te dienen. Wanneer zij samen wonen in hetzelfde huis, dan behoort het eerder tot de beleefdheidsvormen om zijn ouders te dienen. Maar het is niet toegestaan om haar te verplichten dit te doen.

Het is dus niet toegestaan voor haar echtgenoot om haar te verplichten dit te doen en op haar rust die plicht ook niet. Wat ik adviseer is dat de vrouw geduldig dient te zijn in het dienen van de vader van haar echtgenoot en zichzelf eraan moet herinneren dat het haar niet schaadt. Haar echtgenoot zal haar hierdoor juist meer respecteren en liefhebben.

En Allah is de Bron van alle Kracht.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien