Belastingomzeiling door valse verklaring

6497

Vraag:

De werkgever van een universiteitsdocent heeft een voorwaarde gesteld dat ze hem onbetaald verlof geven als hij 25% van zijn inkomen van een andere werkgever aan een, met rente werkende, bank geeft. Zo kunnen zij een deel van het bedrag als (betaalde) belasting noteren. Is het voor hem toegestaan om een onjuiste verklaring van zijn inkomen te geven, zodat hij kan voorkomendat er een groter bedrag op zijn rekening wordt gestort waar dan belasting over wordt geheven?

Antwoord:

Alle lof zij aan Allah.

Deze vraag werd gesteld aan Sheikh Mohammed Saalih ibn ul-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn) die als volgt antwoordde: “Het ziet ernaar uit dat dit niet toegestaan is, omdat hij een contract met hen heeft. Als hij een contract met hen heeft, is het voor hem niet toegestaan om te proberen hun systeem te omzeilen.”

Vraag: “Zelfs wanneer het oneerlijke belasting betreft?”

Antwoord van Sheikh ibn ul-cOethaymien: “Hij is hier vanaf het begin mee akkoord gegaan!”

En Allah weet het het beste.

Sheikh ibn ul-cOethaymien