Berouw tonen voor een rentelening

11562

Vraag:

Hoe dient degene die een rentelening is aangegaan hier berouw voor te tonen?

Antwoord:

Dit is een belangrijke vraag. De woorden van de geleerden kunnen ons zo nu en dan zwaar vallen. Zo zegt Soefyaan at-Thawrie: “Het is verboden voor degene die schulden heeft om vlees te nuttigen, totdat hij zijn schuld heeft afgelost.” Wanneer men tot het besef is gekomen dat hij de strijd met Allah is aangegaan en een grote zonde heeft gepleegd, dan dient hij al het mogelijke in acht te nemen (om zich hiervan te ontdoen). Zo dient hij op zoek te gaan naar iemand die hem op religieus voorgeschreven wijze geld kan lenen. Met dit bedrag kan hij dan het aandeel aan rente verminderen of dit anders inzetten om zo snel mogelijk deze schuld af te lossen. En weet dat een ziel nooit belast wordt boven haar vermogen.

Wie dus een rentelening bij de bank heeft lopen, dient zichzelf hier zo snel mogelijk van te ontdoen, zelfs als dit tot gevolg heeft dat hij vernauwd wordt. Dit vereist uiteraard enige vroomheid en godsvrucht. Er wordt van deze persoon niet gevraagd om zijn woning te verkopen, met als gevolg dat hij straks op straat komt te staan. Noch wordt van hem gevraagd om zijn auto weg te doen als deze noodzakelijk voor hem is. Wel zou het goed zijn wanneer hij zijn auto inruilt voor een goedkopere auto en de opbrengst gebruikt om zijn schuld af te lossen.

Kortom, hij dient zich zo snel mogelijk te ontdoen van deze rentelening naargelang de mogelijkheden.

Sheikh Mashhoer ibn Hasan Aal Salmaan