Draagt de huurder evenveel schuld?

9926
Vraag:
Deelt de huurder van een huis, dat met rente is gekocht, in de zonde van de huiseigenaar?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Een zaak die verboden is vanwege de manier waarop een persoon het verkregen heeft, is slechts verboden voor die bewuste persoon en niet voor degene die het van hem op een toegestane wijze heeft gehuurd.
Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien zegt hierover: “Een aantal geleerden heeft gezegd dat iets wat verboden is vanwege de wijze waarop een persoon het verkregen heeft, slechts (ongunstige) gevolgen heeft voor die bewuste persoon. Wat betreft degene die het vervolgens op een toegestane wijze van hem krijgt, hem kan niets worden verweten. Dit in tegenstelling tot de zaken die vanwege hun aard verboden zijn gemaakt zoals alcohol en dergelijke.
Deze uitspraak kunnen wij als zeer sterk beschouwen uitgaande van het feit dat de Profeet (vrede zij met hem) etenswaren kocht van een joodse man, van het vlees at dat hij voorgeschoteld kreeg van een joodse vrouw en inging op de uitnodiging van Joden. Dit terwijl de Joden zich niet aan de islamitische regelgeving hielden en zaken zoals rente en dergelijke toestonden…”
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Team al-Yaqeen