Drugs verkopen

28488

Vraag:

Is het toegestaan om drugs te verkopen aan niet-moslims als dit het enige middel is om in je levensonderhoud te voorzien? Dit zien we bijvoorbeeld bij de armen in Afghanistan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Drugs worden gezien als één van de meest gevaarlijke zaken die de mensen van begeerten nuttigen. Het gebruiken van drugs kan namelijk leiden tot het oplopen van verschillende ziektes naast de andere zaken waarnaar drugs kunnen leiden zoals vrij seksueel verkeer, morele corruptie, verspreiding van zedeloosheid en criminaliteit in de samenleving. Sterker nog, de verspreiding van drugs in niet-islamitische gemeenschappen heeft ertoe geleid dat verschillende soorten drugs worden geleverd door slechte en corrupte mensen aan moslimlanden. Dit leidt tot chronische psychische en lichamelijke ziektes. Daarom moet dit kwaad met alle middelen bevochten en voorkomen worden.

De bewering in deze vraag dat er in dit geval sprake zou zijn van een noodzaak, is een valse bewering waar geen aandacht aan moet worden besteed. Een moslim mag dood vlees eten, als hij geen andere keuze heeft. Maar het is niet toegestaan voor hem om drugs te verkopen. Er is geen enkele noodzaak die het een moslim toelaat om drugs te verkopen. De uitspraak van de vragensteller dat ‘dit de enige manier is om in leven te blijven’ is duidelijk een overdrijving.

Iemand die zijn grond bezaait om daar planten te kweken waar drugs van gemaakt worden en dit vervolgens verkoopt en hierin dealt, kan net zo goed zijn grond bezaaien met toegestane planten en gewassen die hij kan opeten. En wat overblijft, kan hij verkopen.

Als men in deze zaak laks wordt dan opent men de deur naar een groot kwaad en steunt men hiermee de verspreiding van dit verderf.

Ibn cAbbaas heeft verhaald dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer Allah het nuttigen van een zaak verbiedt aan sommige mensen, dan verbiedt Hij hen ook de winst ervan te nuttigen.”

(Aboe Dawoed, Sahieh verklaard door al-Albaanie)

Ibn cAbbaas heeft ook verhaald dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene Die het drinken ervan (alcohol) heeft verboden, heeft ook het verkopen ervan verboden.”

(Moeslim)

Djaabir ibn cAbdillaah heeft verhaald dat hij de Boodschapper van Allah heeft horen zeggen tijdens het jaar van de Strijd toen hij in Mekka was: “Allah en Zijn Boodschapper hebben het verkopen van alcohol, dood vlees, varkensvlees en afgodsbeelden verboden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Al-Haafidh ibnoe Radjab al-Hanbali heeft gezegd: “Alles dat Allah verboden heeft om te nuttigen, daarvan heeft Hij ook het verkopen en consumeren van de winst verboden, zoals hierboven duidelijk is weergegeven in de Hadieth: “Wanneer Allah een zaak verbiedt, dan verbiedt Hij ook het nuttigen van zijn winst.” Deze woorden zijn algemeen van aard, allesomvattend en hebben betrekking op alles waarvan het nuttigen verboden is.

(Djaamic ul-cOeloem wal-Hikam, blz. 415)

Ibnoe Hazm heeft gezegd: “Het is niet toegestaan om alcohol te verkopen, of het nu aan een gelovige of ongelovige wordt gedaan.”

(al-Moehalla, boekdeel7, blz. 356)

Ibn ul-Qayyim zegt in Zaad ul-Macaad: “Als er wordt gevraagd: “Is het toegestaan voor een moslim om alcohol en varkensvlees te verkopen aan een Dhimmi (ongelovige die onder een Islamitisch vaandel leeft), omdat een Dhimmi gelooft dat deze zaken voor hem wel toegestaan zijn?” Dan is het antwoord: “Dit is niet toegestaan en de winst ervan is verboden.”

(Zaad ul-Macaad, boekdeel 5, blz. 763)

Ibn Djizzi heeft gezegd: “Het is niet toegestaan voor een moslim om alcohol te verkopen aan een moslim of een ongelovige.”

(al-Qawaanien ul-Fiqhiyyah, blz. 117)

Imam an-Nawawi heeft gezegd: “Het verkopen van alcohol is verboden, of het nu verkocht wordt aan een moslim of aan een Dhimmi. Zelfs wanneer een Dhimmi het verkoopt aan een ander, of de moslim het delegeert aan de Dhimmi om het voor hem te verkopen, dan is dit niet toegestaan. Al deze zaken zijn ongetwijfeld verkeerd, in onze optiek.”

(al-Madjmoec, boekdeel 9, blz. 271)

De Permanente Commissie voor het geven van Fataawaa zegt het volgende hierover: “Het is niet toegestaan om te handelen in wat Allah aan zaken en voedsel verboden heeft. Hieronder vallen bijv. alcohol en varkensvlees. Dit is zelfs verboden met de ongelovigen, omdat de Profeet (vrede zij met hem) zei: Waarlijk, als Allah iets verbiedt, dan verbiedt Hij ook het eten (van de opbrengst) ervan.”

(Ahmad)

Ook omdat de Profeet alcohol heeft vervloekt. Zo ook degene die het drinkt, verkoopt, koopt, draagt, voor wie het gedragen wordt, degene die van de verdiensten van alcohol profiteert, dit (de druiven) voor zichzelf perst en degene die dit voor een ander perst.

Dit is wat de islamitische geleerden hebben gezegd over het verbod op het verkopen van alcohol. Zelfs als het wordt verkocht aan niet-moslims. Dit is gebaseerd op de aangehaalde overleveringen van de Profeet over alcohol.

(Fataawaa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel, 13, blz. 49)

islamqa.com