Echtpaar sterft. Wat te doen met de erfenis?

6536

Vraag:

Mijn zus, haar echtgenoot en hun zoon en dochter zijn door een ongeluk overleden. Mijn zus en haar man zijn tegelijkertijd overleden. De dochter stierf vier dagen later en de zoon vier dagen na zijn zus.

Mijn zus had een moeder en volbloedbroers en -zussen. Ook had ze halfbroers en -zussen van zowel vaderskant als moederskant. Haar man had alleen volbloedbroers en -zussen. Hoe dient het bezit onder hen te worden verdeeld?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als er een aantal mensen komt te overlijden bij een ongeluk, het instorten van en gebouw of brand, en zij van elkaar konden erven vanwege huwelijks- of familiebanden, dan erft degene die later is overleden van degene die eerder is overleden. Als zij op hetzelfde tijdstip sterven, dan erven zij niet van elkaar.

Sheikh Ibn Baaz (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “Als twee of meer mensen die van elkaar kunnen erven komen te overlijden door een ingestort gebouw, verdrinking, brand, de plaag of iets soortgelijks, dan zijn er vijf mogelijke scenario’s. Eén daarvan is dat de één na de andere sterft, ook al is het slechts een moment later. Dit volgens de consensus van de geleerden. Een tweede scenario is dat als zij op hetzelfde moment komen te overlijden. Dan is er geen erfenis volgens de consensus van de geleerden.”

(al-Fawaa’id ul-Djaaliyah fil-Mabaahith il-Fardiyyah)

Op basis hiervan erven de echtgenoten niet van elkaar, omdat zij op hetzelfde moment zijn gestorven.

We kijken naar de situatie van elke overleden persoon; wie van hun erfgenamen was ten tijde van hun dood nog in leven?

De erfgenamen van de vrouw zijn slechts haar dochter, zoon en moeder. Haar broers en zussen, ongeacht van haar ouders of alleen van vader of moeder, krijgen niets. Zij zijn onthouden van de erfenis vanwege de aanwezigheid van de zoon.

Op basis hiervan krijgt de moeder één zesde en de rest gaat naar de zoon en dochter. Hierbij krijgt de zoon een aandeel dat gelijk is aan die van twee vrouwen.  

De zoon en dochter erven van de man. Hierbij krijgt de zoon een gedeelte dat gelijk is aan die van twee vrouwen. De broers en zussen van de man krijgen niets, omdat zij eveneens onthouden zijn van de erfenis vanwege de aanwezigheid van de zoon.

De broer en oma (moeder van de moeder) erven van de dochter. De oma krijgt dus één zesde en de rest gaat naar de broer.

De ooms van vaderskant en de oma (moeder van de moeder) erven van de zoon. De oma krijgt één zesde en de rest gaat naar de oom van vaderskant. De tantes van vaderskant krijgen niets.

De bezittingen dienen zo verdeeld te worden. Er dient aandacht besteed te worden om de zoon en dochter hun aandeel te geven van het bezit van hun vader en moeder. In aanvulling op het bezit dat zij al hadden. Ook dient er aandacht besteed te worden aan het feit dat de oma (moeder van de moeder) erft van de moeder (de vrouw) en van de zoon en dochter.

En Allah weet het het best.

 

Islamqa.com