Een advies aan verkopers

8301

Vraag:

Wat is uw advies aan verkopers?

Antwoord:

Mijn advies aan alle verkopers is dat zij Allah vrezen en in hun omgang oprecht en duidelijk zijn. Oprecht zijn in het verstrekken van informatie over de te koop staande producten, behoort tot de gewenste eigenschappen die een verkoper in zich moet hebben. Tevens dient hij duidelijk te zijn in het benoemen van de gebreken van zijn producten, zodat Allah zijn transacties zegent.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Wie er van houdt om weerhouden te worden van het Vuur en het Paradijs binnengeleid te worden, laat de dood hem dan treffen terwijl hij gelooft in Allah en in de Laatste Dag. En laat hem de mensen behandelen, zoals hij zelf behandeld wenst te worden." (Moeslim)

En ook zegt de Profeet (vrede zij met hem): "Niemand van jullie gelooft (volledig), totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst." (al-Boechaari en Moeslim)

Als iemand het verafschuwt dat hij door een ander bedonderd wordt, dan dient hij anderen dit ook niet aan te doen?!

Wij vragen Allah om ons en onze medemoslims te leiden en oprecht te laten zijn jegens de dienaren van Allah. Hij is de Meest Vrijgevige, de Meest Edele. Vrede en zegeningen zij met onze geliefde Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

(Fataawaa cOelamaa’ al-Balad il-Haraam, blz. 1149)