Een auto direct doorverkopen met winst

7426

Vraag:

Iemand heeft tijdens een veiling op een openbare marktplaats een auto gekocht. Vervolgens is er een andere persoon gekomen die deze auto voor een hogere prijs heeft gekocht van hem (d.w.z. de eerste koper). Echter heeft deze auto de plek niet verlaten, noch werd hij geregistreerd op naam van de eerste koper. Wat is het oordeel hierover?

Antwoord:

Als een product – ongeacht of het een auto of een ander product is – verkocht wordt op een algemene marktplaats, en deze door de verkoper is overgedragen en hij vertrekt, dan is dit product het bezit geworden van de koper. Deze koper is het gegeven om dit product hierna te verkopen voor dezelfde prijs, een hogere of een lagere prijs. Een algemene marktplaats is namelijk voor iedereen toegankelijk. Indien de verkoper zich dus heeft ontdaan van het product (d.w.z. het product overhandigt) en vervolgens vertrekt, dan is dit product niet meer zijn bezit. Dit product is hierna bezit van de koper en hij bezit de volle eigendomsrechten.

Gaat het om het registreren van de verkochte auto, dan dient deze geregistreerd te worden op naam van de eerste koper. Vervolgens zet hij het op naam van de tweede koper. Hiermee voorkomt men (achteraf) eventuele leugens en kan de juiste persoon aansprakelijk gesteld worden als het product terug moet. Hierbij doet het er niet toe of dit product geregistreerd wordt aan de hand van officiële documenten, of dat dit gebeurt middels gewone gedocumenteerde papierwerk.

Sheikh Moehammad ibn Saalih al-ʿOethaymien
(Madjmoeʿ Fataawa Ibn ʿOethaymien, boekdeel 16, blz. 362)