Een huis kopen met een banklening

14308

Vraag:

Behoort het kopen van een huis, dat men heeft verkregen aan de hand van een lening bij de bank, tot de misdaden die onder ar-Ribaa (rente) vallen?

Antwoord:

Een lening aangaan bij een bank is een zonde en misdaad. Er is geen twijfel dat dit behoort tot de categorie ar-Ribaa.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft de nuttiger van Ribaa vervloekt. Djaabir ibnoe cAbdillaah overlevert: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft de nuttiger van rente, de verstrekker hiervan, de vastlegger en de twee getuigen vervloekt.” En hij zei:“Allen zijn zij gelijk (in de zonde).”

(Moeslim)

cAbdoellaah ibnoe Handhalah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Een Dirham die afkomstig is van Ribaa en bewust genuttigd wordt, is erger dan zesendertig vrouwen die ontucht plegen.”

(Ahmad en at-Tabaraanie)

En Allah, de Verhevene, weet het het beste.

Sheikh Mohammed ibnoe cAbdirrahmaan al-Maghraawie